Cookie: Naše stránka využívá soubory cookie. Přečtěte si další informace o našich zásadách práce se soubory cookie. souhlasím
Zavřít
You have changed campaigns but your basket has not changed.
You have changed campaigns hence your basket has updated accordingly.

 

Etické zacházení se zvířaty

Závazek vědě... Respekt k etickému zacházení se zvířaty

Společnost AVON s hrdostí prohlašuje, že žádné výrobky, ani jejich jednotlivé složky netestuje na zvířatech, a to nikde na světě. Spolupracovali jsme tři desítky let s organizacemi jako Institute for In Vitro Sciences, FRAME - Fund for the Replacement of Animals in Medical Experiments a Humane Society International na přijetí neživočišných metod s cílem dosáhnout pozitivní změny v oblasti testování na zvířatech. Společnost AVON se v roce 2019 stala první světovou kosmetickou společností* prodávající v Číně, která zastavila testování na zvířatech napříč všemi svými značkami**.

Bezpečnost zákazníků AVON je na prvním místě a naše společnost je schopna zaručit bezpečnost výrobků v souladu s globálními a místními předpisy. AVON prosazuje používání takových metod testování, které nevyužívají zvířata, jako je například aplikování stávajících dat a údajů, počítačové modelování a in-vitro testování, s cílem zaručit bezpečnost výrobků AVON.

AVON se dlouhodobě angažuje v pomoci ukončení testování výrobků na zvířatech. Po celá desetiletí podporuje rozvoj alternativních metod nahrazujících testování výrobků na zvířatech.

AVON pokračuje v podpoře rozvoje alternativ k testování výrobků na zvířatech tím, že spolupracuje s vědeckými organizacemi vyvíjejícími nové přístupy k hodnocení bezpečnosti výrobků bez využití zvířat. 

Významnou spolupráci se zaměřením na rozvoj alternativ k tetsování výrobků na zvířatech navázala společnost AVON s Institut věd in vitro (Institute of InVitro Sciences - IIVS), Centrem pro alternativy k testování výrobků na zvířatech na Univerzitě Johna Hopkinse (Center for Alternatives to Animal Testing at the John Hopkins University), od kterého dostala Cenu uznání za oddanost principům 3R (refinement, reduction and replacement - zlepšení, omezení a nahrazení) a za používání alternativních testů pro hodnocení bezpečnosti. V rámci Evropy AVON dlouhá léta podporuje Fond pro nahrazování zvířat v lékařských experimentech (FRAME). FRAME se zaměřuje na rozvoj nových efektivních metod, které nahradí potřebu laboratorních zvířat v lékařském a vědeckém výzkumu, vzdělávání a testování. 

V prosinci 2019 byla společnost AVON uznaná jako „Pracující na změně právních předpisů" neziskovou organizací „Lidé pro etické zacházení se zvířaty (PETA)".

 

Více informací najdete na responsibility.avoncompany.com.

V případě dalších otázek na bezpečnost produktů AVON nás prosím kontaktujte na adrese avoncr@avon.com

*Založeno na výsledcích Euromonitor International (duben 2019) v porovnání s desítkami největších společností působících v oblasti krásy a osobní péče.

**V souladu s globálními předpisy zabezpečujícími dobré životní podmínky zvířat a certifikaci testování na zvířatech uveřejněnými v listopadu 2019.

{{UI.LoadingMessage}}
[View|Representative_Attach_Not_Available]