Cookie: Naše stránka využívá soubory cookie. Přečtěte si další informace o našich zásadách práce se soubory cookie. souhlasím
Zavřít
You have changed campaigns but your basket has not changed.
You have changed campaigns hence your basket has updated accordingly.


PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZÁKAZNÍKY

 

Na co se toto oznámení o ochraně osobních údajů vztahuje?

Avon jako součást skupiny Natura &Co ("Natura &Co", "my", "nás", "naše") se plně zavazuje k odpovědnému shromažďování, používání a péči o osobní údaje svých zákazníků a uživatelů webových stránek. Toto globální oznámení o ochraně osobních údajů pro zákazníky a uživatele webových stránek ("oznámení o ochraně osobních údajů") vám poskytuje informace o tom, jak skupina Natura &Co shromažďuje, používá a sdílí osobní údaje prostřednictvím našich webových stránek, produktů, mobilních aplikací nebo jiných stránek, které zobrazují toto oznámení o ochraně osobních údajů.

Pokud právní řád země, ve které žijete, uznává koncept správce osobních údajů nebo podobný koncept, je takovým správcem údajů subjekt Natura &Co (včetně skupiny společností). Máte-li dotaz ohledně toho, jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány, můžete kontaktovat správce osobních údajů prostřednictvím týmu pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) zde.

 

Klíčové definice

Výrazy psané velkými písmeny, které nejsou v tomto sdělení jinak definovány, mají následující význam:

 • Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné žijící osoby.
 • Citlivými osobními údaji se rozumí veškeré informace týkající se rasového nebo etnického původu jednotlivce, jejích politických názorů, náboženského vyznání nebo jiného přesvědčení, členství v odborových organizacích, rejstříku trestů/historie nebo zpracování genetických údajů nebo biometrických údajů, údajů o zdravotním stavu nebo údajů týkajících se sexuálního života nebo sexuální orientace fyzické osoby. V závislosti na zemi, na které sídlíte, mohou citlivé osobní údaje odkazovat také na osobní údaje, které po úniku nebo nezákonném použití mohou způsobit újmu fyzickým osobám, mimo jiné včetně informací o speciálně určeném stavu, finančních účtech, sledování polohy jednotlivců, jakož i osobních údajů nezletilých nebo informací o sociálním zabezpečení, řidičský průkaz, identifikační číslo státu a čísla pasu, přesná geolokace, kombinace e-mailové adresy, debetní karty nebo kreditní karty s bezpečnostním nebo přístupovým kódem, heslem nebo jinými přihlašovacími údaji umožňujícími přístup k finančnímu účtu.
 • Zpracováním se rozumí použití osobních údajů včetně shromažďování, zaznamenávání, uspořádání, strukturování, přizpůsobení nebo změny, analýzy, vyhledávání, konzultace, poskytování nebo blokování přístupu (včetně dálkového přístupu), zveřejnění, šíření, zarovnání, kopírování, přenosu, ukládání, vymazání, hostingu, kombinování, zničení, likvidace nebo jiného použití nebo nakládání s osobními údaji.
 • Správcem údajů se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. V naší společnosti je konečným správcem údajů Natura & Co., naše holdingová společnost.
 • Třetí stranou se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt jiný než subjekt údajů, správce údajů, jakýkoli prodejce, dodavatel nebo poskytovatel služeb, který výhradně nebo společně zpracovává osobní údaje jménem správce údajů a jedná podle pokynů správce.
 • Subjektem údajů se rozumí identifikovaná nebo identifikovatelná žijící osoba, které se osobní údaje týkají.
 • Skupina společností Natura &Co znamená společnosti Aesop, Avon, Natura Cosmeticos, Natura &Co Pay a The Body Shop a úplný seznam naleznete zde.

 

Osobní údaje, které shromažďujeme a zpracováváme

Vaše osobní údaje shromažďujeme, uchováváme a zpracováváme mnoha způsoby, včetně případů, kdy:

 • Navštěvujete naše webové stránky a značkové stránky a aplikace prostřednictvím platforem třetích stran;
 • Zaregistrujete si u nás účet a/nebo nakupujete produkty prostřednictvím našich webových stránek a/nebo provádíte online konzultaci;
 • Navštívíte některou z našich maloobchodních prodejen nebo přepážek, včetně případů, kdy si u nás zaregistrujete účet v prodejně;
 • Poskytujete osobní údaje naší Customer Engagement, našim franšízantům, kampaním přímého marketingu, loteriím a soutěžím;
 • Komunikujete s námi prostřednictvím kteréhokoli z našich kanálů (např. platformy pro zasílání zpráv, jako jsou textové zprávy, živý chat, sociální média a e-mail).
 • Odešlete recenzi týkající se našich produktů na našich webových stránkách a značkových stránkách a aplikacích.

Za níže uvedenými kategoriemi osobních údajů následují informace o jejich zdroji, účelu, právním základu a zveřejnění.

Kategorie osobních údajů Příklady osobních údajů a jejich zdroje Účely a právní základy zpracování osobních údajů

Základní osobní údaje

Údaje mohou zahrnovat vaše jméno, poštovní a e-mailovou adresu, telefonní číslo, pohlaví, datum narození, zemi/stát pobytu, titul, přihlašovací údaje, identifikační číslo vašeho konzultanta/zástupce, IP adresu, identifikátor zařízení nebo podobné jiné identifikátory, informace o kosmetickém profilu.

Identifikátory můžeme získat přímo od vás, když si s námi dopisujete nebo s námi komunikujete telefonicky, e-mailem a online chatem, v našem obchodě nebo jinak; zaregistrujete se nebo si vytvoříte účet; účastníte se soutěže, loterií nebo online průzkumu; zaregistrujete se do našeho programu odměn nebo jiného programu nebo klubu; přihlásíte se k odběru e mailových a/nebo SMS novinek a upozornění; nebo používate sociální média k interakci s námi nebo ke sdílení něčeho z našich webových stránek s ostatními. Můžeme také získat identifikátory od třetích stran, jako jsou platformy sociálních médií nebo jednotlivci, kteří nakupují zboží nebo služby, které vám mají být doručeny (například dárky nebo dárkové poukazy).

Tyto osobní údaje můžeme použít k poskytování a vylepšování funkcí, produktů a služeb, které požadujete; pro registraci, soutěže a propagační akce; komunikaci s vámi za účelem poskytování informací; poskytování personalizovaného obsahu, informací a zasílání brožur, kupónů, vzorků, nabídek a dalších informací o našich produktech nebo naší skupině společností; když s vámi plníme své povinnosti v obchodním vztahu; poskytování zákaznické podpory, když s námi komunikujete; ke zlepšení našich Webových stránek a Aplikací, našich zákaznických služeb a podpory a uživatelské zkušenosti; abychom vás kontaktovali telefonicky nebo textovou zprávou s nabídkami relevantními pro vaše preference; abychom vám umožnili přihlásit se pomocí účtu sociálních médií a sdílet aktivity na vašich stránkách sociálních médií, jako je Facebook; k ověření vaší totožnosti; komunikace s vámi o vašem účtu a aktivitách na stránkách; zasílání oznámení o změnách na kterékoli z našich webových stránek nebo zásad; pro zpracování osobních údajů potřebných pro posouzení a přijetí zákazníků nebo prodejců; poskytování relevantní reklamy; a/nebo pro výzkum.

Když recenzujete produkt na našich webových stránkách a/nebo značkových stránkách a aplikacích používaných pro marketingové účely, včetně přetisku v brožurách / jiných tržních materiálech a po získání vašeho souhlasu, pokud je vyžadován.

V závislosti na zákonech platných v zemi, ve které žijete, budeme tyto osobní údaje zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu (je-li to možné a v závislosti na zemi, ve které žijete), vašeho souhlasu, pro plnění našeho obchodního vztahu s vámi nebo v příslušných případech jinak povolených zákonem.

Citlivé osobní údaje

Omezujeme okolnosti, za kterých shromažďujeme a zpracováváme tyto speciální kategorie údajů.

V některých případech můžete požadovat služby nebo produkty, které přímo nezahrnují konkrétní osobní údaje, ale mohou naznačovat vaše náboženství, zdravotní stav nebo jiné zvláštní kategorie údajů, které mohou zahrnovat informace o vašem zdraví nebo etnickém původu.

Tyto osobní údaje můžeme použít k poskytování produktů a služeb, které objednáváte; pro registraci, soutěže a propagační akce; poskytování personalizovaného obsahu, informací a zasílání brožur, kupónů, vzorků, nabídek a dalších informací o našich produktech v rámci skupiny společností Natura & Co; k potvrzení vaší totožnosti jako registrovaného člena; pro analytické a demografické účely; a když plníme své povinnosti ve smlouvě s vámi.

Tyto citlivé osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo v souladu s jinými zákony platnými v závislosti na zemi, ve které žijete.

Tyto citlivé osobní údaje mohou být sdíleny pro obchodní účely v rámci skupiny společností Natura & Co a s poskytovateli služeb.

Vaše citlivé osobní údaje nebudou použity pro žádné další účely, které jsou neslučitelné s výše uvedenými účely, pokud vás o těchto dalších účelech neinformujeme.

Obchodní údaje

Můžeme získat informace o produktech a službách, o které jste projevili zájem nebo které jste zakoupili, včetně preferencí produktů, fakturační adresy, dodací adresy, spolu s podrobnostmi o nákupu (produkty, barva, velikost, množství, cena), způsoby platby a / nebo jakákoli sdělení, která jsme obdrželi o vaší objednávce nebo nákupu; jméno, vydavatel karty a typ karty, číslo kreditní nebo debetní karty, datum vypršení platnosti, kód CVV a/nebo fakturační adresa; kontroly nebo upozornění na podvody týkající se vašich transakcí, odmítnutí platebních karet, podezření na trestné činy, stížností a/nebo reklamací.

Získáváme je přímo od vás, když nakupujete zboží a služby v kterémkoli z našich maloobchodních míst online nebo osobně a v některých případech od třetích stran.

Tyto osobní údaje můžeme použít k poskytování a zlepšování funkcí, produktů a služeb, které využíváte; poskytování personalizovaného obsahu, informací a zasílání brožur, kupónů, vzorků, nabídek a dalších informací o našich produktech nebo naší skupině společností; k provádění veškerých činností spojených s plněním vaší objednávky, včetně administrativní správy smlouvy, dodání zboží, zpracování plateb, správy případných nároků a soudních sporů a předcházení podvodům; k ověření, potvrzení, ověření, doručení, instalaci a sledování vaší objednávky, včetně zajištění přepravy, zpracování vrácení a vrácení peněz a vedení záznamů o nákupech, které provedete; poskytování produktů, které jste od nás zakoupili; poskytování nabídek, které by vás mohly zajímat; a/nebo poskytování relevantní reklamy.

Tyto údaje můžeme také použít k ochraně vás, ostatních zákazníků a našeho podnikání před trestnou činností a riziky a abychom se ujistili, že rozumíme a můžeme plnit naše zákonné povinnosti vůči vám a ostatním a můžeme se bránit.

V závislosti na zákonech platných v zemi, ve které žijete, budeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu (je-li to relevantní, a v závislosti na zemi, ve které žijete), pro plnění naší smlouvy uzavřené s vámi, pro splnění platných právních povinností nebo tak, jak je jinak povoleno zákonem.

Internetová nebo jiná podobná síťová aktivita

Obecně můžete navštívit webové stránky, aniž byste o sobě poskytli jakékoli osobní údaje. V tomto případě shromažďujeme a ukládáme pouze údaje o vašem přístupu na webové stránky, které budou automaticky přeneseny z vašeho prohlížeče k nám při vstupu na webové stránky.

Získáváme je nepřímo od vás (např. sledováním vašich akcí na našich stránkách) nebo od třetích stran, jako jsou poskytovatelé datových analýz. To může zahrnovat: IP adresu, MAC adresu nebo jiné jedinečné identifikační informace ("identifikátor zařízení") pro počítač, mobilní zařízení, technologii nebo jiné zařízení (souhrnně "zařízení"), název domény, typ a verzi prohlížeče, historii prohlížení, historii vyhledávání, informace o vaší návštěvě (včetně zobrazených, zakoupených nebo vyhledávaných produktů), podrobnosti o jakékoli webové stránce, která vás odkázala na naše webové stránky, aplikace nebo reklama; nastavení polohy a časového pásma, typy a verze zásuvných modulů prohlížeče, operační systém a platforma, časy a chyby odezvy stránky, délka návštěv určitých stránek, informace o interakci se stránkou (například posouvání, kliknutí, stisknutí kláves a přejetí myší); množství času, který strávíte prohlížením nebo používáním webových stránek a navštívených stránek, počet vrácených stránek nebo jiných údajů o kliknutí nebo používání webu a najetí myší) a metody použité k opuštění stránky.

V závislosti na zákonech platných v zemi, ve které žijete, budeme zpracovávat vaše osobní údaje s vaším souhlasem a/nebo pro plnění naší smlouvy s vámi a/nebo na základě našich oprávněných zájmů (tam, kde je to možné a v závislosti na zemi, ve které sídlíte) při zajišťování bezpečnosti webových stránek, optimalizaci webových stránek a služeb, které vám nabízíme, zlepšování marketingu, analytiky nebo funkčnosti stránek nebo v souladu se zákonem.

Na některých územích můžete mít možnost zvolit předvolby souborů cookie na základě souhlasu.

Informace o preferencích a závěry vyvozené z jiných osobních údajů

Toto zahrnuje profil odrážející preference, charakteristiky, psychologické trendy, predispozice, chování, postoje, a schopnosti osoby. Zahrnuje také informace o vás zjištěné ze sociálních médií, jako je váš profilový obrázek, lajky, poloha a preference produktu.

Tyto závěry získáváme nepřímo od vás (např. z pozorování vašich akcí na našich stránkách) nebo od třetích stran, jako je poskytovatel analýzy dat.

Tyto údaje používáme k poskytování a zlepšování funkcí, produktů a služeb, které využíváte; poskytování personalizovaného obsahu, informací a zasílání brožur, kupónů, vzorků, nabídek a dalších informací o našich produktech nebo naší skupině společností; abychom vás kontaktovali telefonicky nebo textovou zprávou s nabídkami relevantními pro vaše preference; ke zlepšení našich webových stránek, produktů a služeb, zákaznického servisu a zkušeností zákazníků s nakupováním; k vytvoření záznamu relace, který ukazuje vaši návštěvu našich stránek; a/nebo poskytování relevantní reklamy nebo poskytování kopií našeho zpravodaje a informací o našich produktech, spuštění obchodů, partnerstvích a událostech v obchodě, abychom vás mohli kontaktovat ohledně záležitostí souvisejících se službami. Vaše údaje můžeme použít k tomu, abychom od vás získali zpětnou vazbu, abychom vám umožnili účastnit se zákaznického průzkumu nebo zájmových skupin, abychom vás informovali o produktech a obchodních příležitostech, které by vás mohly zajímat, abychom zlepšili vaši zkušenost jako zákazníka vytvořením profilu vašich preferencí (včetně záznamů o nákupu), abychom vám mohli nabídnout personalizované produkty a nabídky; abychom vám umožnili účast v našich propagačních akcích, soutěžích, losování a speciálních nabídkách; zlepšovat stávající produkty a služby a vyvíjet nové produkty a služby; a plnění našich administrativních a obchodních účelů a zájmů v činnostech, jako jsou bezpečnostní účely, statistické a marketingové analýzy, údržba systémů, správa záruk na produkty a vrácení peněz.

V závislosti na zákonech platných v zemi, ve které se nacházíte, budeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu (je-li to možné a v závislosti na zemi, ve které se nacházíte) a pokud to vyžaduje zákon, na základě vašeho souhlasu.

Komunikační data

Můžeme shromažďovat komunikační údaje z různých zdrojů, včetně seznamů kontaktů, demografických informací původně shromážděných od jiných společností v rámci skupiny Natura &Co a osobních údajů legálně získaných od jiných třetích stran, které mohou být kombinovány s dalšími informacemi, které shromažďujeme pro účely popsané v této části, včetně informací o vaší komunikaci s námi (např. vaše e-maily, dopisy, telefonáty, příspěvky a zprávy na našich sociálních médiích). To může zahrnovat komunikaci s obchodními manažery, regionálními manažery a / nebo podnikateli v oblasti krásy, pokud s námi takovou komunikaci sdílejí.

Tyto údaje používáme k poskytování a zlepšování funkcí, produktů a služeb, které využíváte; poskytování personalizovaného obsahu, informací a zasílání brožur, kupónů, vzorků, nabídek a dalších informací o našich produktech nebo naší skupině společností; a/nebo poskytování relevantní reklamy.

V závislosti na zákonech, které platí ve vaší zemi, budeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu (je-li to možné a v závislosti na zemi, ve které žijete), pro plnění naší smlouvy s vámi a, pokud to vyžaduje zákon, na základě vašeho souhlasu.

Další osobní údaje, které jsme mohli shromáždit s vaším souhlasem

Tyto informace získáváme přímo od vás. To může zahrnovat:

 • Informace, které poskytnete voláním, e mailem, textovou zprávou nebo chatováním online s naším týmem a/nebo zaměstnanci prodejny nebo odpovídáním na průzkumy nebo soutěže.
 • Informace o vás zjištěné ze sociálních médií, jako je váš profilový obrázek, lajky, obecné údaje o zeměpisné poloze při používání některé z našich mobilních aplikací.
 • Další informace, které jsme od vás shromáždili s vaším souhlasem.

Tyto údaje používáme k poskytování a zlepšování funkcí, produktů a služeb, které požadujete; poskytování personalizovaného obsahu, informací a zasílání brožur, kupónů, vzorků, nabídek a dalších informací o našich produktech nebo skupině společností Natura & Co; když plníme své povinnosti ve smlouvě s vámi; a/nebo pro zpracování osobních údajů potřebných pro posouzení a přijetí zákazníků a pro pomoc při hledání nejbližší prodejny.

V závislosti na zákonech, které platí ve vaší zemi, zpracováváme vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu (je-li to možné a v závislosti na zemi, ve které žijete), pro plnění naší smlouvy s vámi, a pokud to vyžaduje zákon, na základě vašeho souhlasu.

O webech třetích stran

Můžete mít přístup na naše webové stránky z webu třetí strany nebo naopak. Vaše používání webových stránek třetích stran se řídí zásadami ochrany osobních údajů těchto stránek. Mohou platit jiné podmínky a zásady ochrany osobních údajů. Mohou do vašeho zařízení odesílat své vlastní soubory cookie nebo sledovací soubory a mohou shromažďovat vaše osobní údaje pro své vlastní účely. Tyto informace nepodléhají tomuto oznámení o ochraně osobních údajů.

 

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely uvedené v tomto oznámení a po dobu trvání našeho obchodního vztahu s vámi. Jakmile náš obchodní vztah s vámi skončí a vaše údaje již nebudou pro tyto účely potřebné, údaje vymažeme, pokud nejsou vyžadovány také pro jiné účely uvedené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů a/nebo pokud to není nezbytné pro splnění platných právních nebo regulačních povinností. Vaše údaje můžeme také uchovávat za účelem řešení stížností týkajících se našich produktů a služeb. Naše doby uchovávání jsou stanoveny podle zákonných požadavků země, ve které žijete.

 

Jak sdílíme a zveřejňujeme vaše osobní údaje

Jako součást globální skupiny můžeme vaše osobní údaje sdílet s:

 • Ostatními společnostmi ve skupině Natura &Co;
 • Zákazníky, vedoucími prodeje a/nebo franšízanty skupiny Natura &Co, pokud jste projevili přání nakupovat produkty tímto způsobem;
 • Třetími stranami, které poskytují zboží nebo služby, které nám pomáhají provozovat naše podnikání a zlepšovat naše služby;
 • Externími auditory nebo právními poradci;
 • Dalšími stranami, kterým jsme oprávněni nebo povinni ze zákona poskytnout informace;
 • Orgány činnými v trestním řízení a dalšími vládními orgány. K tomu orgán vyžaduje příslušné soudní rozhodnutí nebo příkaz, pro který musí prokázat, že je vyžadováno zveřejnění požadovaných nebo zadržovaných informací. Vyhrazujeme si právo tyto žádosti napadnout.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet nebo převádět v průběhu jakéhokoli přímého nebo nepřímého procesu reorganizace, mimo jiné včetně fúzí, akvizic, odprodejů, bankrotů a prodejů všech nebo části našich aktiv. Vaše osobní údaje mohou být sdíleny po dokončení takové transakce a/nebo během hodnocení před přenosem (s výhradou požadavků na důvěrnost). V případě přenosu budou vaše osobní údaje i nadále podléhat tomuto oznámení o ochraně osobních údajů nebo zásadám, které přinejmenším chrání vaše soukromí ve stejné míře jako toto oznámení o ochraně osobních údajů, pokud nesouhlasíte s něčím jiným.

Mezinárodní přenosy dat: Vaše osobní údaje můžeme předávat našim přidruženým a dceřiným společnostem nebo jiným třetím stranám v souladu s platnými místními zákony v závislosti na zemi, ve které žijete. Vaše osobní údaje můžeme také přenášet z vaší země nebo jurisdikce do jiných zemí nebo jurisdikcí v souladu se zákonnými požadavky.

 • Pro mezinárodní přenosy údajů podléhající zákonům EHP, Spojeného království a Švýcarska: používáme především standardní smluvní doložky Evropské unie.
 • Pro převody mezi jinými jurisdikcemi se můžeme spoléhat na jiné právní mechanismy pro mezinárodní převody, jak je to vhodné podle příslušných zákonů.
 • Rovněž jsme uzavřeli a uzavřeli vnitroskupinovou dohodu, abychom zajistili bezpečné a zákonné předávání osobních údajů mezi subjekty v rámci skupiny společností Natura a také mezi různými zeměmi po celém světě, kde jsou takové přenosy nezbytné v rámci podnikání.

Provádíme posouzení dopadu převodů, abychom zavedli doplňková opatření, abychom zajistili, že vaše osobní údaje budou zpracovávány podle standardů, které platí pro vaši zemi.

Vaše citlivé osobní údaje nebudou použity pro žádné další účely, které jsou neslučitelné s výše uvedenými účely, pokud vás o těchto dalších účelech neinformujeme.

Vaše osobní údaje ani citlivé osobní údaje neprodáváme, ani je nesdílíme s třetími stranami za účelem behaviorální reklamy napříč kontexty.

 

Jak chráníme vaše osobní údaje

Zavádíme komplexní technická, fyzická a organizační opatření, abychom zajistili úroveň bezpečnosti odpovídající riziku pro osobní údaje, které zpracováváme, a zajistili dodržování platných právních požadavků. Cílem těchto opatření je zajistit trvalou integritu a důvěrnost osobních údajů. Tato opatření průběžně vyhodnocujeme a zlepšujem.

 

Jak přistupujeme k ochraně soukromí dětí

Naše webové stránky jsou navrženy a určeny pro dospělé. Chápeme důležitost přijetí zvláštních opatření k ochraně soukromí a bezpečnosti dětí, které používají produkty a služby společnosti Natura &Co.

Pokud může být některá z našich webových stránek určena pro mladší zákazníky, v závislosti na zemi, ve které se naši zákazníci nachází, získáme souhlas od rodiče nebo opatrovníka v souladu s platnými místními zákony. Pokud se dozvíte, že se dítě v rozporu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů zaregistrovalo k odběru e-mailových zpravodajů nebo jinak poskytlo své osobní údaje, oznamte nám to pomocí kontaktních informací uvedených v dolní části tohoto oznámení o ochraně osobních údajů. Pokud zjistíme, že nezletilý uživatel poskytl osobní údaje bez souhlasu rodičů, zrušíme tento účet a vymažeme všechny osobní údaje poskytnuté tímto uživatelem v možném rozsahu a co nejdříve.

V závislosti na zemi, ve které se nacházíte, můžeme vaše osobní údaje použít k provádění kontrol ověření věku a prosazování jakýchkoli takových věkových omezení.

 

Vaše práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů

V závislosti na zemi, ve které žijete, můžete mít některá nebo všechna následující práva:

 • Získat informace o zpracovávaných osobních údajích, které se vás týkají, a získat kopie těchto údajů (právo na přístup);
 • Dosáhnout opravy nepřesných osobních údajů a s ohledem na účely zpracování doplnění neúplných osobních údajů (právo na opravu). Dejte nám prosím vědět, zda a do jaké míry se vaše údaje, které jsme uložili, změnily, abychom mohli příslušné údaje opravit nebo aktualizovat;
 • Pokud existují oprávněné důvody, požadovat výmaz osobních údajů (právo na výmaz);
 • Požadovat omezení zpracování osobních údajů, pokud jsou splněny zákonné požadavky (právo na omezení zpracování);
 • Kdykoli odvolat svůj souhlas, pokud je zpracování údajů založeno na souhlasu, za předpokladu, že toto odvolání neovlivní zákonnost předchozího zpracování vašich údajů (odvolání souhlasu);
 • Obdržet osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat tyto osobní údaje jinému správci, nebo pokud je to technicky proveditelné, nechat je převést (právo na přenositelnost údajů);
 • Nepodléhat rozhodnutí založenému výhradně na automatizovaném zpracování, které má pro vás právní účinky nebo se vás podobným způsobem významně dotýká, pokud nejsou splněny zákonné požadavky (nepodléhají automatizovanému zpracování).
 • Chcete-li vznést námitku, pokud to platné zákony umožňují, proti zpracování vašich údajů (právo vznést námitku):
  • které jsou zpracovávány pro účely našich oprávněných zájmů (kde je to možné a v závislosti na zemi, ve které se nacházíte), pokud tyto zájmy nepřevažují nad vašimi individuálními právy; a/nebo
  • pro účely přímého marketingu, bez zvláštního důvodu.

V závislosti na zemi, ve které žijete, mohou naše digitální marketingová sdělení poskytovat mechanismy pro zrušení odběru nebo odhlášení, které vám umožní změnit vaše komunikační preference. Vezměte prosím na vědomí, že pokud se odhlásíte z odběru marketingových sdělení, můžeme vás stále kontaktovat s nepropagační sděleními, jako jsou sdělení o probíhajících obchodních vztazích nebo administrativní zprávy (např. aktualizace online objednávek).

Chcete-li uplatnit svá práva, včetně odvolání vašeho souhlasu, kontaktujte nás zde. Můžete také určit oprávněného zástupce, který podá žádost vaším jménem. Za účelem ochrany vašich údajů před neoprávněným přístupem nebo změnou třetími stranami budou všechny žádosti týkající se vašich osobních údajů podléhat ověření totožnosti žádající osoby. Snažíme se reagovat na ověřitelnou žádost v požadovaných časových rámcích.

Subjekt údajů, který se domnívá, že nedodržujeme toto oznámení nebo platné zákony na ochranu údajů s ohledem na jeho osobní údaje, nás může kontaktovat a podat stížnost; podávat žádosti o výkon práv; nebo řešit jakýkoli jiný problém vyplývající z tohoto oznámení. Stížnosti jakékoli osoby mohou být také předány týmu DPO e-mailem zde.

Aniž jsou dotčeny jakékoli jiné opravné prostředky, máte také právo kdykoli podat stížnost u dozorového úřadu.

 

Zpřístupnění osobních údajů

Kalifornské zákony umožňují obyvatelům Kalifornie požadovat určité informace týkající se našeho zpřístupnění osobních údajů třetím stranám pro účely jejich přímého marketingu. Chcete-li takovou žádost podat, uveďte prosím "Shine the Light" v části "Podrobnosti žádosti" ve výše uvedeném formuláři nebo do předmětu, pokud je odeslán e-mailem. Upozorňujeme, že existují omezení, kolikrát můžete některá z těchto práv uplatnit. Můžete určit oprávněného zástupce, který podá žádost vaším jménem. Zástupce musí poskytnout důkaz o vašem zplnomocnění. Můžeme zamítnout žádost zástupce, který nepředloží důkaz, že byl oprávněn jednat vaším jménem. Je možné, že budeme muset vaši žádost před poskytnutím údajů ověřit. Můžeme vás například požádat o potvrzení údajů, které o vás již máme. Osobní údaje poskytnuté v žádosti použijeme pouze k ověření totožnosti nebo oprávnění žadatele.

 

Geolokační údaje

Pokud jste již dříve souhlasili se sdílením přesných geolokačních informací s našimi digitálními službami, můžete se kdykoli rozhodnout zastavit shromažďování těchto informací změnou předvoleb v nastavení prohlížeče nebo mobilního zařízení.

 

Nabízená oznámení/upozornění údaje

Pokud jste povolili některé z našich mobilních aplikací, aby vám zasílala nabízená oznámení nebo upozornění, můžete tyto zprávy kdykoli deaktivovat v nastavení oznámení na svém mobilním zařízení.

 

Změny, které provádíme

Toto oznámení můžeme pravidelně aktualizovat a datum na konci tohoto oznámení upravíme tak, aby odráželo datum, kdy k takové aktualizaci došlo. Pokud provedeme jakékoli podstatné změny ve způsobu, jakým shromažďujeme, používáme a/nebo sdílíme osobní údaje, které jste poskytli, budeme se snažit vás o tom informovat dříve, než tyto změny vstoupí v platnost, například zveřejněním výrazného oznámení na webových stránkách naší společnosti.

Dalším používáním webových stránek vyjadřujete souhlas s novým oznámením o ochraně osobních údajů. Doporučujeme vám, abyste tuto stránku pravidelně kontrolovali, abyste získali nejnovější informace o našich postupech v oblasti ochrany osobních údajů. Pokud to vyžadují platné zákony v závislosti na zemi, ve které žijete, můžeme vás požádat o předchozí souhlas s jakýmikoli podstatnými změnami, které v tomto oznámení o ochraně osobních údajů provedeme.

V případě jakéhokoli rozdílu ve výkladu nebo významu mezi anglickou verzí a jakýmkoli jiným překladem tohoto oznámení o ochraně osobních údajů má přednost anglická verze. Přečtěte si prosím anglickou verzi tohoto oznámení o ochraně osobních údajů zde.

 

Datum nabytí účinnosti: 25. 08. 2023

{{UI.LoadingMessage}}
[View|Representative_Attach_Not_Available]