Cookie: Naše stránka využívá soubory cookie. Přečtěte si další informace o našich zásadách práce se soubory cookie. souhlasím
Zavřít
You have changed campaigns but your basket has not changed.
You have changed campaigns hence your basket has updated accordingly.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

V souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby společnost AVON Cosmetics spol. s. r.o, se sídlem Karolinská 661/4, Praha 8, PSČ: 186 00, IČO: 00571989, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 998 (dále jen „AVON“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje, a to jméno, příjmení, tel. číslo, email, kontaktní adresa, datum narození dále jen „osobní údaje“), pro účely zařazení do databáze zákazníků společnosti AVON, k marketingovým účelům včetně přímého marketingu a reklamy, rozeslání nebo oslovení prostřednictvím automatického telefonního systému, telefaxu, telemarketingu, elektronických prostředků a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, dále k předání osobních údajů do zahraničních společností v rámci evropských společností koncernu AVON Cosmetics také z důvodu společné evidence evropských zákazníků koncernu AVON; to vše v souladu s Nařízením a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a dále pro vyhodnocování požadavků zákazníků, a to vše do té doby, než ukončím spolupráci s AVONem či dokud AVONu nesdělím, že již se zpracováním osobních údajů nadále nesouhlasím. (Neposkytnutí údajů může znamenat, že nebudete dostávat informace o výhodných nabídkách AVONu. Rovněž, komunikace s námi v případě neposkytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů může být značně ztížena. Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.)

Beru tímto na vědomí, že správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení je společnost AVON.

Dále souhlasím s předáním osobních údajů do USA, společnosti AVON PRODUCTS, INC. se sídlem 1345 6th Avenue, N. Y., společnosti, která poskytuje odpovídající ochranu osobním údajům v souladu s Rozhodnutím Komise 2016/1250 o tzv. „Štítu soukromí osobních údajů“ za výše uvedeným účelem a také z důvodu společné evidence evropských zákazníků koncernu AVON, a to po dobu platnosti Avon Dohody.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo požadovat od AVONu přístup k mým osobním údajům, požadovat jejich opravu či výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Rovněž mám právo na přenositelnost osobních údajů. Byl/a jsem také poučen/a, že mám právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemným sdělením doručeným na adresu sídla AVON. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení AVONu. Také mám právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Souhlasím dále s tím, že poskytnuté osobní údaje mohou být poskytnuty třetím stranám, zejména subjektům, se kterými společnost AVON spolupracuje pro plnění smluvních povinností, jako jsou společnosti skupiny AVON, reklamní agentury, obchodní partneři, oblastní manažeři a jejich asistenti, marketingové společnosti, direct mailing, telemarketing společnosti, společnosti zabývající se správou pohledávek, finanční instituce a podobně, a to i v případě, že budou údaje poskytnuty do zahraničí.

 

 

{{UI.LoadingMessage}}
[View|Representative_Attach_Not_Available]