Cookie: Naše stránka využívá soubory cookie. Přečtěte si další informace o našich zásadách práce se soubory cookie. souhlasím
Zavřít
You have changed campaigns but your basket has not changed.
You have changed campaigns hence your basket has updated accordingly.

Úplná pravidla soutěže

Výroční loterie o 3030 + 3 CEN

 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Výroční loterie o 3030 + 3 CEN“ (dále jen „pravidla“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

 

Tuto marketingovou soutěž „Výroční loterie o  3030 + 3 CEN“ (dále jen „soutěž“) pořádá společnost AVON Cosmetics, spol. s r.o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, IČ: 00571989 (dále jen „pořadatel“ či „společnost AVON“).

 

 1. Termín a místo konání soutěže

 

Soutěž začíná dne 1. 9. 2021 a končí dne 30. 9. 2021 (dále jen „doba konání soutěže“). Soutěž probíhá na území České republiky.

 • Soutěž je složena ze dvou soutěží, a to ze soutěže a) o 3030 cen a soutěže b) o 3 hlavní ceny.

 

 1. Účastníci soutěže

 

 • Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba, která splní definované podmínky pro zařazení do soutěže. Osoba musí splnit stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“ či „účastník soutěže“).

 

 • Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti AVON Cosmetics, spol. s.r.o. a dalších společností podílejících se na zajištění soutěže a osoby k výše uvedeným osobám ve vztahu osoby blízké. Taková osoba nebude mít na výhru nárok a výhra případně propadne pořadateli. Stejně tak se výhra nepředá a propadne pořadateli v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některé/ho ze soutěžících, který by měl jinak nárok na výhru, či jiné osoby, která dopomohla dané/mu soutěžící/mu k získání výhry.

 

 1. Zařazení do soutěže

 

Do soutěže se může zapojit každá fyzická osoba s adresou pro doručování na území České republiky s uzavřenou AVON dohodou, tj. AVON Lady/Avon Gentleman (dále jen AL/AG“), která v době konání soutěže uskuteční objednávku v hodnotě alespoň 700 Kč(dále jen „minimální hodnotu objednávky“) a na svém kontě nemá evidovanou žádnou částku po splatnosti.

 • Je nutné uvedení telefonního čísla a kontaktní e-mailové adresy soutěžící/ho. Dle těchto údajů budou soutěžící po skončení soutěže informováni/y o případné výhře, o jejím dodání, jakož jim budou sděleny i ostatní potřebné informace. Neuvedení kontaktních údajů či jakéhokoliv jiného požadovaného údaje povede k propadnutí výhry.
 • Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit prostřednictvím jedné emailové adresy a telefonního čísla, pod kterým je soutěžící v Avonu registrován. Zapojení jednoho soutěžícího do soutěže z více emailových adres je zakázáno a povede k vyloučení ze soutěže.

 

 • Je-li soutěžícím osoba mladší 18 let, je třeba souhlasu jeho zákonného zástupce.

 

Soutěžící, který splní podmínky určené v čl. 3.1 těchto pravidel je automaticky zařazen do slosování. V případě, že si soutěžící nepřeje být zařazen do slosování, informuje o teto skutečnosti Zákaznický servis.

 

 • Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit vícekrát, a to v závislosti na počtu objednávek v minimální hodnotě objednávky. Pokud soutěžící v rámci jedné objednávky dosáhne minimální hodnotu objednávky několikanásobně, je zařazen do soutěže tolikrát, kolik násobků minimální hodnoty objednávky dosáhne jeho objednávka (příklad: na základě objednávky za 1.400 Kč bude soutěžící zařazen do soutěže dva krát).

 

 1. Termíny soutěže a) a losování výher
  • O týdenní výhry se hraje v prvních 3 týdnech kampaně 9, tj. 1. 9. - 21. 9. Každý týden se vylosuje 1 000 výherců kosmetických balíčků a 10 výherců dárkových poukazů z nákupů za daný týden.
  • Termíny soutěže a) o 3030 cen:
   • týden: 1. – 7. 9. 2021 1000 + 10 cen
   • týden: 8. – 14. 9. 2021 1000 + 10 cen
   • týden: 15. – 21. 9. 2021 1000 + 10 cen

 

 • V každém týdnu se soutěží o 1000 kosmetických balíčků v hodnotě 2326 Kč a 10 dárkových poukazů Zalando v hodnotě 3000 Kč, přičemž do soutěže a) jsou zařazeni pouze ti AL/AG, kteří v daném týdnu splnili podmínky čl. 3.1.
 • Výherci budou automaticky generování v losovacím systému náhodným způsobem.
 • Soutěžící může vyhrát max 1x týdenní výhru v daném týdnu (tj. buď 1 balíček nebo 1 dárkový poukaz). V dalších týdnech může opakovaně vyhrát jednu výhru, tj. opět 1x balíček nebo dárkový poukaz.

 

 

 1. Výhry v soutěži a)

 

 • Výhry v soutěži a) tvoří:
  • 3000 x kosmetický balíček v hodnotě 2326 Kč
  • 30 x dárkový poukaz Zalando v hodnotě 3000 Kč

 

 1. Termín soutěže b) o 3 hlavní ceny a zařazení do soutěže

 

 • Termín soutěže b) o 3 hlavní ceny je od 1. 9. do 30. 9. 2021

 

 • Pro zařazení do soutěže b) jsou rozhodné podmínky v čl. 3.

 

 1. Výhry v soutěži b)

 

 • Výhry v soutěži b) tvoří:
  • místo – dovolená na Maledivách pro 2 osoby v hodnotě 150 000 Kč
  • místo – sada výrobků značky Apple v hodnotě 60 000 Kč
  • místo – wellness víkend pro 2 osoby v hodnotě 40 000 Kč

 

 

 

 1. Losování, oznámení a distribuce výher

 

 • Výherci v soutěži a) budou losováni max do 3 pracovních dnů po ukončení každého týdne a následně o výhře a distribuci informování prostřednictvím newsletteru nebo SMS, a to během následujícíh dne po vylosování výherců.
 • Výherci v týdenních soutěžích budou uveřejněni na avon.cz. Osobní údaje výherce, které je pořadatel tímto způsobem oprávněn zveřejnit, jsou: křestní jméno výherce, počáteční písmeno příjmení výherce a město, ze kterého výherce pochází, resp. město, do kterého se výhra doručuje (např. Jana N., Praha).“

 

 

 • Distribuce cen v soutěži a)
  • Distribuce kosmetických balíčků bude probíhat v dárkových balíčcích automaticky na doručovací adresu uvedenou na kontě AL/AG s nejbližcí objednávkou v K9 Září – K11 Listopad/2021. Za kosmetický balíček  bude na kontě AL/AG odúčtována suma 1Kč za distribuci.
  • Distribuce dárkových poukazů Zalando bude probíhat prostřednictvím kuryrní služby nebo prostřednictvím České pošty jako cenné psaní, kde budou AL/AG zaslány vouchery, které mohou uplatnit na zalando.cz nebo v aplikaci Zalando.
  • Distribuce voucherů Zalando proběhen do 14 dnů po vylosování výherců.

 

 • Losování výherců v soutěži b) proběhne nejpozději do 14 dnů po ukončení doby konání soutěže.
 • Výherci budou automaticky generování v losovacím systému. V případě, že výhercem je fyzická osob-nepodnikatel, bude daň ve výši 15% sražena a odvedena společností AVON Cosmetics. Pokud je výhercem fyzická osoba, která výhru přijala v souvislosti se svou podnikatelskou činností je povinna tuto částku zahrnnout do svých zdanitelných příjmů.
 • 1 soutěžící může vyhrát max 1 z hlavní cen

 

 

 • Výherci v soutěži b) budou kontaktování ze strany společnosti Avon telefonicky nebo prostřednictvím emailu a uveřejněni na avon.cz. Osobní údaje výherce, které je pořadatel tímto způsobem oprávněn zveřejnit, jsou: křestní jméno výherce, počáteční písmeno příjmení výherce a město, ze kterého výherce pochází, resp. město, do kterého se výhra doručuje (např. Jana N., Praha).“
 • Výhry budou předány výhercům osobně jejich zónovým/divizním manažerem.

 

 • K propadnutí výhry v soutěži v sotěži dojde v případě nedostatečné spolupráce výherce/kyně s pořadatelem. A to v následujících případech:
  • S výherci se nepodaří spojit ohledně předání výhry
  • Výherci odmítnout cenu převzít

 

 • Pro vyloučení pochybností se stanovuje, že výhry nelze předávat výhercům jiným způsobem, než dle pokynů pořadatele. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem převzetí výhry výhercem. Výherce nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu/jí bude předána.

 

 • Pokud výherce výhru odmítne, ztrácí nárok na výhru a pořadatel podle svého uvážení může výhru poskytnout dalšímu soutěžícímu v pořadí dle těchto pravidel, případně ji použít k jiným marketingovým nebo dobročinným účelům. Stejným způsobem bude pořadatel postupovat v případě, že se nepodaří výherce opakovaně (alespoň dvakrát) kontaktovat v průběhu alespoň tří dnů.

 

  • Pořadatel neodpovídá za nastavení spamových filtrů soutěžících, díky kterým může dojít k nedoručení e-mailové zprávy s informací o případné výhře. Pokud budou soutěžící kontaktovat pořadatele, je vždy nutné uvést plné jméno a telefonní kontakt, jinak nelze soutěžícího s nevhodně nastaveným spamovým filtrem zpětně kontaktovat. Podrobné podmínky způsobu a termínu předání výher bude obsahovat e-mail, kterým bude soutěžícímu sděleno, že se stal výhercem.

 

 

 1. Garantovaná výhra v K10 pro všechny účastníky soutěže

 

 • Každý soutěžící s min. objednákou 700 Kč získává možnost zakoupit si v následující kampani (K10) speciální sady výrobků za zvýhodněnou cenu. Soutěžící si může objednat 1 ks od každé speciální nabídky v K10. Podmínky a výčet cen je uveden ve speciálním letáku, který obrdží AL/AG se svojí 1. objednávkou v kampani 9.

 

 

 1. Prohlášení o zpracování osobních údajů

 

 • Soutěžící účastí v soutěži souhlasí s těmito Pravidly a bere v souladu s nařízením EU 2016/679 („GDPR“), jakož i dalšími předpisy týkajících se osobních údajů (dále jen „právní předpisy“), na vědomí, že během soutěže dochází ke zpracování osobních údajů účastníka za účelem řádného provedení soutěže. Správcem osobních údajů je ve smyslu GDPR je společnost AVON Cosmetics, spol. s r.o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, IČ: 00571989. Tento bude zpracovávat e-mailovou adresu soutěžícího a pro případ, že se soutěžící stane výhercem i další osobní údaje v rozsahu jména, příjmení a adresy, a to pro účely jeho účasti v soutěži a předání případné výhry. Zpracování osobních údajů se řídí zásadami zpracování osobních údajů, jejichž znění lze nalézt na: https://www2.avoncosmetics.cz/cz-home/pages/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju

 

 • Účastí v soutěži účastník/účastnice potvrzuje, že byl s těmito zásadami seznámen/a.

 

 

 • Soutěžící má právo proti tomuto zpracování kdykoliv vyslovit námitku, vznesení námitky však bude mít za důsledek nemožnost účasti v soutěži a tím i udělení výhry. Soutěžící má právo na přístup k osobním údajům, omezení zpracování údajů, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů, likvidace či omezení však bude mít za důsledek objektivní nemožnost výhry pro neurčitost či neurčitelnost výherce. Uplatnění práv je možné na e-mailové adrese ochranaudaju@avon.com nebo písemně na adrese správce či zpracovatelů. Soutěžící má rovněž právo podat stížnost ohledně zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů (uoou.cz).

 

 1. Společná ustanovení

 

 • Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude tak učiněno písemně a zveřejněno na www.avon.cz/soutez.

 

 • Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry, které nebylo možné přidělit konkrétnímu výherci, propadají ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

 

 • Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná. Pořadatel tímto není vůči účastníkům akce jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Soutěž je spotřebitelskou soutěží, jejíž režim probíhá dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Za žádných okolností se nejedná o hru ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

 

 • Pořadatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.

 

 • Pořadatel není odpovědný za nedoručení, zpoždění či ztrátu zásilky s výhrou; výhry, které budou pořadateli vráceny jako nedoručené, propadají ve prospěch pořadatele.

 

 • Výhra je považována za odeslanou okamžikem, kdy je s příslušnou adresou uvedena v seznamu odeslaných předmětů potvrzeném kurýrní služoub/ Českou poštou s.p. vedeném a uloženém u pořadatele.

 

 • Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

 

 • Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení. O výhrách v soutěži a celkovém pořadí účastníků konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje pořadatel soutěže. V případě pochybností o splnění podmínek soutěže jednotlivými účastníky leží důkazní povinnosti na účastnících.

 

 • Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny, a pokud budou zařazeny, budou v případě zjištění nesouladu s podmínkami bez dalšího vyloučeny.

 

 • Pořadatel si v případě porušení pravidel ze strany účastníka soutěže vyhrazuje právo výhru nepředat a zajistit nové losování a výhru předat náhradnímu výherci. Případný náhradní výherce se bude losovat zpětně z příslušného soutěžního dne.

 

 • Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, kterým dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

 

 • V případě vyloučení soutěžícího ze soutěže nemá takový soutěžící právo na náhradu nákladů či škody, která by jí/mu mohla vzniknout.

 

 • O jakýchkoliv námitkách ve věci této soutěže rozhoduje s konečnou platností pořadatel.

 

 • Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Případné námitky proti průběhu soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do tří pracovních dnů od ukončení akce. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

 

 • Pořadatel soutěže má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

 

 • Za splnění veškerých zákonných povinností ve smyslu zákona o dani z příjmů vyplývajících z výhry odpovídá výherce.

 

 • Úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna na webu www.avon.cz/soutez. Dotazy účastníků soutěže budou zodpovězeny prostřednictvím zákaznického servisu pořadatele.

 

{{UI.LoadingMessage}}
[View|Representative_Attach_Not_Available]