Cookie: Naše stránka využívá soubory cookie. Přečtěte si další informace o našich zásadách práce se soubory cookie. souhlasím
Zavřít
You have changed campaigns but your basket has not changed.
You have changed campaigns hence your basket has updated accordingly.
{{ProductCustomizationLabelModel.Representative.FullName}}
{{ProductCustomizationLabelModel.CurrentLabelText}}
{{ProductCustomizationLabelModel.CurrentContent}}
{{ProductDetail.Product.Name}}
{{ProductDetail.Product.ListPriceFormatted}} Běžná cena
{{ProductDetail.Product.SalePriceFormatted}}
{{ProductDetail.Product.PricePerUnitInformation}}
{{ProductDetail.Product.UnitPriceText}}
Speciální nabídka Speciální nabídky
{{::selectedVariant.Name}}
Shade quantity selected needed to be more than 0
{{$select.selected.Name}}
Nejdříve vyberte odstín
{{::selectedVariant.Name}}
Version quantity selected needed to be more than 0
{{$select.selected.Name}}
Nejdříve vyberte variantu
zvolte množství
Přidat do košíku
zvolte množství
Přidat do košíku
upozorněte mě
Již brzy
Přidat do seznamu přání Výrobek byl přidán do Vašeho Seznamu přání
<!--begin-bvseo-reviews--> <!--begin-aggregate-rating--> <div id="bvseo-aggregateRatingSection" itemprop="aggregateRating" itemscope itemtype="http://schema.org/AggregateRating"> <span class="bvseo-itemReviewed" itemprop="itemReviewed">Rt&#283;nka True Colour Matte</span> is rated <span class="bvseo-ratingValue" itemprop="ratingValue">4.0</span> out of <span class="bvseo-bestRating" itemprop="bestRating">5</span> by <span class="bvseo-reviewCount" itemprop="reviewCount">9</span>. </div> <!--end-aggregate-rating--> <!--begin-reviews--> <div id="bvseo-reviewsSection"> <div class="bvseo-review" itemprop="review" itemscope itemtype="http://schema.org/Review" data-reviewid="99794027"> <meta itemprop="itemReviewed" content="Rt&#283;nka True Colour Matte" /> <span itemprop="reviewRating" itemscope itemtype="http://schema.org/Rating"> Rated <span itemprop="ratingValue">5</span> out of <span itemprop="bestRating">5</span> </span> by <span itemprop="author">bella</span> from <span itemprop="name">dlouho kryje</span> <span itemprop="description">tato rt&#283;nka je na rtech velmi p&#345;&iacute;jemn&aacute;, jen odst&iacute;ny tro&scaron;ku nesed&iacute;</span> <div class="bvseo-pubdate">Date published: 2018-01-29</div> <meta itemprop="datePublished" content="2018-01-29" /> </div> <div class="bvseo-review" itemprop="review" itemscope itemtype="http://schema.org/Review" data-reviewid="99474183"> <meta itemprop="itemReviewed" content="Rt&#283;nka True Colour Matte" /> <span itemprop="reviewRating" itemscope itemtype="http://schema.org/Rating"> Rated <span itemprop="ratingValue">5</span> out of <span itemprop="bestRating">5</span> </span> by <span itemprop="author">RockY</span> from <span itemprop="name">p&#283;kn&aacute; matn&aacute; rt&#283;nka</span> <span itemprop="description">M&aacute;m odst&iacute;n Marvelous Mocha. Kr&aacute;sn&aacute; hn&#283;d&aacute; (nude) rt&#283;nka vhodn&aacute; na denn&iacute; pou&#382;it&iacute;. P&#345;&iacute;jemn&aacute; na rtech, nevysu&scaron;uje, perfektn&#283; jde b&#283;hem dne opravit, neflekat&iacute;. Pro nanesen&iacute; mi sta&#269;&iacute; 1-2x rty p&#345;et&#345;&iacute;t. Dr&#382;&iacute; p&#345;im&#283;&#345;en&#283;, ale jeliko&#382; nen&iacute; probl&eacute;m kdykoliv opravit, velmi mi vyhovuje.</span> <div class="bvseo-pubdate">Date published: 2018-01-20</div> <meta itemprop="datePublished" content="2018-01-20" /> </div> <div class="bvseo-review" itemprop="review" itemscope itemtype="http://schema.org/Review" data-reviewid="94151838"> <meta itemprop="itemReviewed" content="Rt&#283;nka True Colour Matte" /> <span itemprop="reviewRating" itemscope itemtype="http://schema.org/Rating"> Rated <span itemprop="ratingValue">3</span> out of <span itemprop="bestRating">5</span> </span> by <span itemprop="author">Eliska00</span> from <span itemprop="name">Avon True Colour Mate</span> <span itemprop="description">M&#367;j n&aacute;zor na tuhle rt&#283;nku je takov&yacute;, &#382;e m&aacute; svoje pro i proti. M&#283;la jsem ji na sob&#283; cca osm hodin a pro rt&#283;nky bylo to, &#382;e jsem j&iacute; na rtech skoro v&#367;bec nec&iacute;tila, nelep&iacute; a neshroma&#382;&#271;uje se v koutc&iacute;ch, ale jakmile jsem j&iacute; cht&#283;la trochu poupravit, za&#269;ali se mi na rtech d&#283;lat &#382;molky, co&#382; nen&iacute; moc dobr&eacute;. Mluven&iacute; sn&aacute;&scaron;&iacute; kr&aacute;sn&#283;, pit&iacute; a j&iacute;dlo docela tak&eacute;. Rt&#283;nka kr&aacute;sn&#283; von&iacute; a barva je syt&aacute; co&#382; je taky docela pro.</span> <div class="bvseo-pubdate">Date published: 2017-10-09</div> <meta itemprop="datePublished" content="2017-10-09" /> </div> <div class="bvseo-review" itemprop="review" itemscope itemtype="http://schema.org/Review" data-reviewid="93130942"> <meta itemprop="itemReviewed" content="Rt&#283;nka True Colour Matte" /> <span itemprop="reviewRating" itemscope itemtype="http://schema.org/Rating"> Rated <span itemprop="ratingValue">5</span> out of <span itemprop="bestRating">5</span> </span> by <span itemprop="author">Marcela74</span> from <span itemprop="name">Skv&#283;l&eacute; barvy, kter&eacute; na rtech vydr&#382;&iacute;.</span> <span itemprop="description">Rt&#283;nka je v&yacute;born&aacute;,nevysu&scaron;uje , dlouho vydr&#382;&iacute; na rtech.</span> <div class="bvseo-pubdate">Date published: 2017-09-11</div> <meta itemprop="datePublished" content="2017-09-11" /> </div> <div class="bvseo-review" itemprop="review" itemscope itemtype="http://schema.org/Review" data-reviewid="90995052"> <meta itemprop="itemReviewed" content="Rt&#283;nka True Colour Matte" /> <span itemprop="reviewRating" itemscope itemtype="http://schema.org/Rating"> Rated <span itemprop="ratingValue">1</span> out of <span itemprop="bestRating">5</span> </span> by <span itemprop="author">Simona</span> from <span itemprop="name">&scaron;patn&#283; kryje a d&#283;l&aacute; fleky</span> <span itemprop="description">Rt&#283;nky v&#269;etn&#283; t&#283;ch matn&yacute;ch pou&#382;&iacute;v&aacute;m denn&#283;. Cht&#283;la jsem zkusit tuto od Avonu, a&#269; s jejich rt&#283;nkami nem&aacute;m dobr&eacute; zku&scaron;enosti. P&#345;i&scaron;lo mi, &#382;e u t&#283;chto matn&yacute;ch maj&iacute; p&#283;kn&yacute; v&yacute;b&#283;r odst&iacute;n&#367;. Bohu&#382;el op&#283;t zklam&aacute;n&iacute;. Rt&#283;nka &scaron;patn&#283; kryje a p&#345;i nanesen&iacute; druh&eacute; vrstvy d&#283;l&aacute; fleky. V&yacute;sledn&yacute; efekt ani nen&iacute; matn&yacute;, sp&iacute;&scaron; takov&yacute; kr&eacute;mov&yacute;. Obecn&#283; rt&#283;nky od Avonu nedoporu&#269;uji, tuto matnou u&#382; v&#367;bec ne.</span> <div class="bvseo-pubdate">Date published: 2017-07-24</div> <meta itemprop="datePublished" content="2017-07-24" /> </div> <div class="bvseo-review" itemprop="review" itemscope itemtype="http://schema.org/Review" data-reviewid="77193358"> <meta itemprop="itemReviewed" content="Rt&#283;nka True Colour Matte" /> <span itemprop="reviewRating" itemscope itemtype="http://schema.org/Rating"> Rated <span itemprop="ratingValue">4</span> out of <span itemprop="bestRating">5</span> </span> by <span itemprop="author">kosmetikaa</span> from <span itemprop="name">Nejlep&scaron;&iacute; matn&aacute;</span> <span itemprop="description">Barvy jsou n&aacute;dhern&eacute;. Sama m&aacute;m pure pink. Rt&#283;nka p&#283;kn&#283; klou&#382;e po rtech, je skute&#269;n&#283; matn&aacute; a velmi p&#283;kn&#283; pigmentovan&aacute;. Balen&iacute; je taky kr&aacute;sn&eacute;. &quot;Nevysu&scaron;uje a dod&aacute;v&aacute; hydrataci&quot;- mn&#283; rty lehce vysu&scaron;uje, ale nen&iacute; to moc velk&aacute; tr&aacute;ga. Rty p&#345;ed nanesen&iacute;m hydratuji balz&aacute;mem. Ur&#269;it&#283; doporu&#269;uji. Kr&aacute;sn&aacute; matn&aacute; rt&#283;nka</span> <div class="bvseo-pubdate">Date published: 2016-12-21</div> <meta itemprop="datePublished" content="2016-12-21" /> </div> <div class="bvseo-review" itemprop="review" itemscope itemtype="http://schema.org/Review" data-reviewid="67308752"> <meta itemprop="itemReviewed" content="Rt&#283;nka True Colour Matte" /> <span itemprop="reviewRating" itemscope itemtype="http://schema.org/Rating"> Rated <span itemprop="ratingValue">3</span> out of <span itemprop="bestRating">5</span> </span> by <span itemprop="author">Jana8</span> from <span itemprop="name">Kr&aacute;sne barvy, ale d&#283;l&aacute; mapy</span> <span itemprop="description">Barvy jsou n&aacute;dhern&eacute;, jako ve videu. M&aacute;m odst&iacute;ny vibrant melon-nejkr&aacute;sn&#283;j&scaron;&iacute; letn&iacute; odst&iacute;n pro m&#283; a pure pink-velice p&#345;&iacute;jemn&aacute; m&eacute;n&#283; n&aacute;padn&iacute; r&#367;&#382;ov&aacute;. Nan&aacute;&scaron;en&iacute; p&#345;&iacute;jemn&eacute;, ale u vibrant melon je to trochu hor&scaron;&iacute;. Po p&#367;l hodin&#283; cestou do m&#283;sta jsem j&iacute; musela smazat. Ud&#283;lala mapy, drobila se, &scaron;upinkovat&#283;la .Pure pink vydr&#382;&iacute; l&eacute;pe, ale je to asi t&iacute;m, &#382;e je to p&#345;irozen&#283;j&scaron;&iacute; odst&iacute;n, &#269;ili nedokonalosti nejsou tak vid&#283;t. Bohu&#382;el to matn&eacute; slo&#382;en&iacute;, sametov&yacute; efekt vytv&aacute;&#345;&iacute; necelistvou texturu, z&#367;stanu u kr&eacute;mov&yacute;ch rt&#283;nek.</span> <div class="bvseo-pubdate">Date published: 2016-06-07</div> <meta itemprop="datePublished" content="2016-06-07" /> </div> <div class="bvseo-review" itemprop="review" itemscope itemtype="http://schema.org/Review" data-reviewid="65778705"> <meta itemprop="itemReviewed" content="Rt&#283;nka True Colour Matte" /> <span itemprop="reviewRating" itemscope itemtype="http://schema.org/Rating"> Rated <span itemprop="ratingValue">5</span> out of <span itemprop="bestRating">5</span> </span> by <span itemprop="author">Arwen</span> from <span itemprop="name">Nejlep&scaron;&iacute;</span> <span itemprop="description">Kr&aacute;sn&#283; tenk&aacute;, matn&aacute;, dob&#345;e dr&#382;&iacute; na rtech, m&aacute; velkou v&yacute;dr&#382;. Bohu&#382;el akor&aacute;t spr&aacute;vn&#283; odhadnout st&iacute;n. Rad&iacute;m pod&iacute;vat se na videa , jak ka&#382;d&yacute; st&iacute;n vypad&aacute; na rtech &#382;iv&#283;. ;) j&aacute; osobn&#283; m&aacute;m u&#382; 2</span> <div class="bvseo-pubdate">Date published: 2016-05-08</div> <meta itemprop="datePublished" content="2016-05-08" /> </div> </div> <script type="text/javascript"> if (document.getElementById('bvseo-reviewsSection')) { document.getElementById('bvseo-reviewsSection').style.display = 'none'; } </script> <!--end-reviews--> <!--begin-pagination--> <ul id="bvseo-paginationSection"> <li class="bvseo-paginationItem"><a class="bvseo-paginationLink" href="https://www.avon.cz/vyrobek/302-313-23723/make-up/rty/rtenka-true-colour-matte?bvrrp=4356-cs_cz/reviews/product/2/23723.htm">Rt&#283;nka True Colour Matte Reviews - page 2</a></li> </ul> <!--end-pagination--> <ul id="BVSEO_meta" style="display:none!important"> <li data-bvseo="bvDateModified">y_2018, m_10, d_18, h_14</li> <li data-bvseo="ps">bvseo_bulk, prod_bvrr, vn_bulk_2.0.8</li> <li data-bvseo="cp">cp_1, bvpage1</li> <li data-bvseo="co">co_hasreviews, tv_0, tr_9</li> <li data-bvseo="cf">loc_cs_CZ, sid_23723, prod, sort_[SortEntry(order=SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING), SortEntry(order=FEATURED, direction=DESCENDING)]</li> <li data-bvseo="diagnostics">clientName_avon-cs_cz</li> </ul> <!--end-bvseo-reviews-->
{{ProductDetail.Product.Name}}
{{ProductCustomizationLabelModel.Representative.FullName}}
{{ProductCustomizationLabelModel.CurrentLabelText}}
{{ProductCustomizationLabelModel.CurrentContent}}
{{ProductDetail.Product.ListPriceFormatted}} Běžná cena
{{ProductDetail.Product.SalePriceFormatted}}
{{ProductDetail.Product.PricePerUnitInformation}}
{{ProductDetail.Product.UnitPriceText}}
Speciální nabídka Speciální nabídky
{{::selectedVariant.Name}}
Shade quantity selected needed to be more than 0
{{$select.selected.Name}}
Nejdříve vyberte odstín
{{::selectedVariant.Name}}
Version quantity selected needed to be more than 0
{{$select.selected.Name}}
Nejdříve vyberte variantu
zvolte množství
Přidat do košíku
zvolte množství
Přidat do košíku
upozorněte mě
Již brzy
Přidat do seznamu přání Výrobek byl přidán do Vašeho Seznamu přání
<!--begin-bvseo-reviews--> <!--begin-aggregate-rating--> <div id="bvseo-aggregateRatingSection" itemprop="aggregateRating" itemscope itemtype="http://schema.org/AggregateRating"> <span class="bvseo-itemReviewed" itemprop="itemReviewed">Rt&#283;nka True Colour Matte</span> is rated <span class="bvseo-ratingValue" itemprop="ratingValue">4.0</span> out of <span class="bvseo-bestRating" itemprop="bestRating">5</span> by <span class="bvseo-reviewCount" itemprop="reviewCount">9</span>. </div> <!--end-aggregate-rating--> <!--begin-reviews--> <div id="bvseo-reviewsSection"> <div class="bvseo-review" itemprop="review" itemscope itemtype="http://schema.org/Review" data-reviewid="99794027"> <meta itemprop="itemReviewed" content="Rt&#283;nka True Colour Matte" /> <span itemprop="reviewRating" itemscope itemtype="http://schema.org/Rating"> Rated <span itemprop="ratingValue">5</span> out of <span itemprop="bestRating">5</span> </span> by <span itemprop="author">bella</span> from <span itemprop="name">dlouho kryje</span> <span itemprop="description">tato rt&#283;nka je na rtech velmi p&#345;&iacute;jemn&aacute;, jen odst&iacute;ny tro&scaron;ku nesed&iacute;</span> <div class="bvseo-pubdate">Date published: 2018-01-29</div> <meta itemprop="datePublished" content="2018-01-29" /> </div> <div class="bvseo-review" itemprop="review" itemscope itemtype="http://schema.org/Review" data-reviewid="99474183"> <meta itemprop="itemReviewed" content="Rt&#283;nka True Colour Matte" /> <span itemprop="reviewRating" itemscope itemtype="http://schema.org/Rating"> Rated <span itemprop="ratingValue">5</span> out of <span itemprop="bestRating">5</span> </span> by <span itemprop="author">RockY</span> from <span itemprop="name">p&#283;kn&aacute; matn&aacute; rt&#283;nka</span> <span itemprop="description">M&aacute;m odst&iacute;n Marvelous Mocha. Kr&aacute;sn&aacute; hn&#283;d&aacute; (nude) rt&#283;nka vhodn&aacute; na denn&iacute; pou&#382;it&iacute;. P&#345;&iacute;jemn&aacute; na rtech, nevysu&scaron;uje, perfektn&#283; jde b&#283;hem dne opravit, neflekat&iacute;. Pro nanesen&iacute; mi sta&#269;&iacute; 1-2x rty p&#345;et&#345;&iacute;t. Dr&#382;&iacute; p&#345;im&#283;&#345;en&#283;, ale jeliko&#382; nen&iacute; probl&eacute;m kdykoliv opravit, velmi mi vyhovuje.</span> <div class="bvseo-pubdate">Date published: 2018-01-20</div> <meta itemprop="datePublished" content="2018-01-20" /> </div> <div class="bvseo-review" itemprop="review" itemscope itemtype="http://schema.org/Review" data-reviewid="94151838"> <meta itemprop="itemReviewed" content="Rt&#283;nka True Colour Matte" /> <span itemprop="reviewRating" itemscope itemtype="http://schema.org/Rating"> Rated <span itemprop="ratingValue">3</span> out of <span itemprop="bestRating">5</span> </span> by <span itemprop="author">Eliska00</span> from <span itemprop="name">Avon True Colour Mate</span> <span itemprop="description">M&#367;j n&aacute;zor na tuhle rt&#283;nku je takov&yacute;, &#382;e m&aacute; svoje pro i proti. M&#283;la jsem ji na sob&#283; cca osm hodin a pro rt&#283;nky bylo to, &#382;e jsem j&iacute; na rtech skoro v&#367;bec nec&iacute;tila, nelep&iacute; a neshroma&#382;&#271;uje se v koutc&iacute;ch, ale jakmile jsem j&iacute; cht&#283;la trochu poupravit, za&#269;ali se mi na rtech d&#283;lat &#382;molky, co&#382; nen&iacute; moc dobr&eacute;. Mluven&iacute; sn&aacute;&scaron;&iacute; kr&aacute;sn&#283;, pit&iacute; a j&iacute;dlo docela tak&eacute;. Rt&#283;nka kr&aacute;sn&#283; von&iacute; a barva je syt&aacute; co&#382; je taky docela pro.</span> <div class="bvseo-pubdate">Date published: 2017-10-09</div> <meta itemprop="datePublished" content="2017-10-09" /> </div> <div class="bvseo-review" itemprop="review" itemscope itemtype="http://schema.org/Review" data-reviewid="93130942"> <meta itemprop="itemReviewed" content="Rt&#283;nka True Colour Matte" /> <span itemprop="reviewRating" itemscope itemtype="http://schema.org/Rating"> Rated <span itemprop="ratingValue">5</span> out of <span itemprop="bestRating">5</span> </span> by <span itemprop="author">Marcela74</span> from <span itemprop="name">Skv&#283;l&eacute; barvy, kter&eacute; na rtech vydr&#382;&iacute;.</span> <span itemprop="description">Rt&#283;nka je v&yacute;born&aacute;,nevysu&scaron;uje , dlouho vydr&#382;&iacute; na rtech.</span> <div class="bvseo-pubdate">Date published: 2017-09-11</div> <meta itemprop="datePublished" content="2017-09-11" /> </div> <div class="bvseo-review" itemprop="review" itemscope itemtype="http://schema.org/Review" data-reviewid="90995052"> <meta itemprop="itemReviewed" content="Rt&#283;nka True Colour Matte" /> <span itemprop="reviewRating" itemscope itemtype="http://schema.org/Rating"> Rated <span itemprop="ratingValue">1</span> out of <span itemprop="bestRating">5</span> </span> by <span itemprop="author">Simona</span> from <span itemprop="name">&scaron;patn&#283; kryje a d&#283;l&aacute; fleky</span> <span itemprop="description">Rt&#283;nky v&#269;etn&#283; t&#283;ch matn&yacute;ch pou&#382;&iacute;v&aacute;m denn&#283;. Cht&#283;la jsem zkusit tuto od Avonu, a&#269; s jejich rt&#283;nkami nem&aacute;m dobr&eacute; zku&scaron;enosti. P&#345;i&scaron;lo mi, &#382;e u t&#283;chto matn&yacute;ch maj&iacute; p&#283;kn&yacute; v&yacute;b&#283;r odst&iacute;n&#367;. Bohu&#382;el op&#283;t zklam&aacute;n&iacute;. Rt&#283;nka &scaron;patn&#283; kryje a p&#345;i nanesen&iacute; druh&eacute; vrstvy d&#283;l&aacute; fleky. V&yacute;sledn&yacute; efekt ani nen&iacute; matn&yacute;, sp&iacute;&scaron; takov&yacute; kr&eacute;mov&yacute;. Obecn&#283; rt&#283;nky od Avonu nedoporu&#269;uji, tuto matnou u&#382; v&#367;bec ne.</span> <div class="bvseo-pubdate">Date published: 2017-07-24</div> <meta itemprop="datePublished" content="2017-07-24" /> </div> <div class="bvseo-review" itemprop="review" itemscope itemtype="http://schema.org/Review" data-reviewid="77193358"> <meta itemprop="itemReviewed" content="Rt&#283;nka True Colour Matte" /> <span itemprop="reviewRating" itemscope itemtype="http://schema.org/Rating"> Rated <span itemprop="ratingValue">4</span> out of <span itemprop="bestRating">5</span> </span> by <span itemprop="author">kosmetikaa</span> from <span itemprop="name">Nejlep&scaron;&iacute; matn&aacute;</span> <span itemprop="description">Barvy jsou n&aacute;dhern&eacute;. Sama m&aacute;m pure pink. Rt&#283;nka p&#283;kn&#283; klou&#382;e po rtech, je skute&#269;n&#283; matn&aacute; a velmi p&#283;kn&#283; pigmentovan&aacute;. Balen&iacute; je taky kr&aacute;sn&eacute;. &quot;Nevysu&scaron;uje a dod&aacute;v&aacute; hydrataci&quot;- mn&#283; rty lehce vysu&scaron;uje, ale nen&iacute; to moc velk&aacute; tr&aacute;ga. Rty p&#345;ed nanesen&iacute;m hydratuji balz&aacute;mem. Ur&#269;it&#283; doporu&#269;uji. Kr&aacute;sn&aacute; matn&aacute; rt&#283;nka</span> <div class="bvseo-pubdate">Date published: 2016-12-21</div> <meta itemprop="datePublished" content="2016-12-21" /> </div> <div class="bvseo-review" itemprop="review" itemscope itemtype="http://schema.org/Review" data-reviewid="67308752"> <meta itemprop="itemReviewed" content="Rt&#283;nka True Colour Matte" /> <span itemprop="reviewRating" itemscope itemtype="http://schema.org/Rating"> Rated <span itemprop="ratingValue">3</span> out of <span itemprop="bestRating">5</span> </span> by <span itemprop="author">Jana8</span> from <span itemprop="name">Kr&aacute;sne barvy, ale d&#283;l&aacute; mapy</span> <span itemprop="description">Barvy jsou n&aacute;dhern&eacute;, jako ve videu. M&aacute;m odst&iacute;ny vibrant melon-nejkr&aacute;sn&#283;j&scaron;&iacute; letn&iacute; odst&iacute;n pro m&#283; a pure pink-velice p&#345;&iacute;jemn&aacute; m&eacute;n&#283; n&aacute;padn&iacute; r&#367;&#382;ov&aacute;. Nan&aacute;&scaron;en&iacute; p&#345;&iacute;jemn&eacute;, ale u vibrant melon je to trochu hor&scaron;&iacute;. Po p&#367;l hodin&#283; cestou do m&#283;sta jsem j&iacute; musela smazat. Ud&#283;lala mapy, drobila se, &scaron;upinkovat&#283;la .Pure pink vydr&#382;&iacute; l&eacute;pe, ale je to asi t&iacute;m, &#382;e je to p&#345;irozen&#283;j&scaron;&iacute; odst&iacute;n, &#269;ili nedokonalosti nejsou tak vid&#283;t. Bohu&#382;el to matn&eacute; slo&#382;en&iacute;, sametov&yacute; efekt vytv&aacute;&#345;&iacute; necelistvou texturu, z&#367;stanu u kr&eacute;mov&yacute;ch rt&#283;nek.</span> <div class="bvseo-pubdate">Date published: 2016-06-07</div> <meta itemprop="datePublished" content="2016-06-07" /> </div> <div class="bvseo-review" itemprop="review" itemscope itemtype="http://schema.org/Review" data-reviewid="65778705"> <meta itemprop="itemReviewed" content="Rt&#283;nka True Colour Matte" /> <span itemprop="reviewRating" itemscope itemtype="http://schema.org/Rating"> Rated <span itemprop="ratingValue">5</span> out of <span itemprop="bestRating">5</span> </span> by <span itemprop="author">Arwen</span> from <span itemprop="name">Nejlep&scaron;&iacute;</span> <span itemprop="description">Kr&aacute;sn&#283; tenk&aacute;, matn&aacute;, dob&#345;e dr&#382;&iacute; na rtech, m&aacute; velkou v&yacute;dr&#382;. Bohu&#382;el akor&aacute;t spr&aacute;vn&#283; odhadnout st&iacute;n. Rad&iacute;m pod&iacute;vat se na videa , jak ka&#382;d&yacute; st&iacute;n vypad&aacute; na rtech &#382;iv&#283;. ;) j&aacute; osobn&#283; m&aacute;m u&#382; 2</span> <div class="bvseo-pubdate">Date published: 2016-05-08</div> <meta itemprop="datePublished" content="2016-05-08" /> </div> </div> <script type="text/javascript"> if (document.getElementById('bvseo-reviewsSection')) { document.getElementById('bvseo-reviewsSection').style.display = 'none'; } </script> <!--end-reviews--> <!--begin-pagination--> <ul id="bvseo-paginationSection"> <li class="bvseo-paginationItem"><a class="bvseo-paginationLink" href="https://www.avon.cz/vyrobek/302-313-23723/make-up/rty/rtenka-true-colour-matte?bvrrp=4356-cs_cz/reviews/product/2/23723.htm">Rt&#283;nka True Colour Matte Reviews - page 2</a></li> </ul> <!--end-pagination--> <ul id="BVSEO_meta" style="display:none!important"> <li data-bvseo="bvDateModified">y_2018, m_10, d_18, h_14</li> <li data-bvseo="ps">bvseo_bulk, prod_bvrr, vn_bulk_2.0.8</li> <li data-bvseo="cp">cp_1, bvpage1</li> <li data-bvseo="co">co_hasreviews, tv_0, tr_9</li> <li data-bvseo="cf">loc_cs_CZ, sid_23723, prod, sort_[SortEntry(order=SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING), SortEntry(order=FEATURED, direction=DESCENDING)]</li> <li data-bvseo="diagnostics">clientName_avon-cs_cz</li> </ul> <!--end-bvseo-reviews-->
{{UI.LoadingMessage}}

{{ProductDetail.Product.Name}}

{{::ProductDetail.Product.BadgeText}}
{{ProductDetail.Product.Name}}
{{::ProductDetail.Product.MarketingLabel1}}
{{ProductDetail.Product.Name}}
[View|Representative_Attach_Not_Available]