Cookie: Naše stránka využívá soubory cookie. Přečtěte si další informace o našich zásadách práce se soubory cookie. souhlasím
Zavřít
You have changed campaigns but your basket has not changed.
You have changed campaigns hence your basket has updated accordingly.
{{ProductCustomizationLabelModel.Representative.FullName}}
{{ProductCustomizationLabelModel.CurrentLabelText}}
{{ProductCustomizationLabelModel.CurrentContent}}
{{ProductDetail.Product.Name}}
{{ProductDetail.Product.ListPriceFormatted}} Běžná cena
{{ProductDetail.Product.SalePriceFormatted}}
{{ProductDetail.Product.PricePerUnitInformation}}
{{ProductDetail.Product.UnitPriceText}}
Speciální nabídka Speciální nabídky
{{::selectedVariant.Name}}
Shade quantity selected needed to be more than 0
{{$select.selected.Name}}
Nejdříve vyberte odstín
{{::selectedVariant.Name}}
Version quantity selected needed to be more than 0
{{$select.selected.Name}}
Nejdříve vyberte variantu
zvolte množství
Přidat do košíku
zvolte množství
Přidat do košíku
upozorněte mě
Již brzy
Přidat do seznamu přání Výrobek byl přidán do Vašeho Seznamu přání
<!--begin-bvseo-reviews--> <!--begin-aggregate-rating--> <div id="bvseo-aggregateRatingSection" itemprop="aggregateRating" itemscope itemtype="http://schema.org/AggregateRating"> <span class="bvseo-itemReviewed" itemprop="itemReviewed">O&#269;n&iacute; st&iacute;ny Quatro</span> is rated <span class="bvseo-ratingValue" itemprop="ratingValue">4.8</span> out of <span class="bvseo-bestRating" itemprop="bestRating">5</span> by <span class="bvseo-reviewCount" itemprop="reviewCount">12</span>. </div> <!--end-aggregate-rating--> <!--begin-reviews--> <div id="bvseo-reviewsSection"> <div class="bvseo-review" itemprop="review" itemscope itemtype="http://schema.org/Review" data-reviewid="107396499"> <meta itemprop="itemReviewed" content="O&#269;n&iacute; st&iacute;ny Quatro" /> <span itemprop="reviewRating" itemscope itemtype="http://schema.org/Rating"> Rated <span itemprop="ratingValue">5</span> out of <span itemprop="bestRating">5</span> </span> by <span itemprop="author">Martina1234</span> from <span itemprop="name">Par&aacute;dn&iacute;</span> <span itemprop="description">St&iacute;ny jsou par&aacute;dn&iacute;. Kr&aacute;sn&eacute; kryc&iacute; barvy. Nerozmazavaji se. Kr&aacute;sn&eacute; d&#283;ti cel&yacute; den.</span> <div class="bvseo-pubdate">Date published: 2018-12-25</div> <meta itemprop="datePublished" content="2018-12-25" /> </div> <div class="bvseo-review" itemprop="review" itemscope itemtype="http://schema.org/Review" data-reviewid="99698906"> <meta itemprop="itemReviewed" content="O&#269;n&iacute; st&iacute;ny Quatro" /> <span itemprop="reviewRating" itemscope itemtype="http://schema.org/Rating"> Rated <span itemprop="ratingValue">5</span> out of <span itemprop="bestRating">5</span> </span> by <span itemprop="author">Bella007</span> from <span itemprop="name"></span> <span itemprop="description">Jsem s nimi spokojen&aacute;. Nedr&aacute;&#382;d&iacute; o&#269;i, dlouho vydr&#382;&iacute; (cca 7-8h) a dob&#345;e se nan&aacute;&scaron;&iacute;. Velikost aplik&aacute;tor&#367; je dosta&#269;uj&iacute;c&iacute; a tahy jsou bez &scaron;mouh (d&aacute; se s nimi dob&#345;e vyst&iacute;novat od nejtmav&scaron;&iacute; po sv&#283;tlej&scaron;&iacute;). Barevn&eacute; kombinace mi vyhovuj&iacute; a m&#367;&#382;u je dle libosti m&#283;nit.</span> <div class="bvseo-pubdate">Date published: 2018-01-27</div> <meta itemprop="datePublished" content="2018-01-27" /> </div> <div class="bvseo-review" itemprop="review" itemscope itemtype="http://schema.org/Review" data-reviewid="99481890"> <meta itemprop="itemReviewed" content="O&#269;n&iacute; st&iacute;ny Quatro" /> <span itemprop="reviewRating" itemscope itemtype="http://schema.org/Rating"> Rated <span itemprop="ratingValue">5</span> out of <span itemprop="bestRating">5</span> </span> by <span itemprop="author">Bella007</span> from <span itemprop="name"></span> <span itemprop="description">Se st&iacute;ny jsem spokojen&aacute;. Snadno se nan&aacute;&scaron;&iacute;, dlouho vydr&#382;&iacute; a nab&iacute;z&iacute; dostatek prostoru pro kreativitu - barvy lze r&#367;zn&#283; kombinovat. Oce&#328;uji zrc&aacute;tko a &scaron;ikovn&yacute; aplik&aacute;tor.</span> <div class="bvseo-pubdate">Date published: 2018-01-21</div> <meta itemprop="datePublished" content="2018-01-21" /> </div> <div class="bvseo-review" itemprop="review" itemscope itemtype="http://schema.org/Review" data-reviewid="93386295"> <meta itemprop="itemReviewed" content="O&#269;n&iacute; st&iacute;ny Quatro" /> <span itemprop="reviewRating" itemscope itemtype="http://schema.org/Rating"> Rated <span itemprop="ratingValue">5</span> out of <span itemprop="bestRating">5</span> </span> by <span itemprop="author">Polvebu</span> from <span itemprop="name">Spokojenost nav&#283;ky v&#283;k&#367;</span> <span itemprop="description">Tento produkt kupuji u&#382; p&aacute;r let. Je pravda, &#382;e mi p&#283;kn&#283; dlouho st&iacute;ny vydr&#382;&iacute;, ale v&#382;dy po nich s&aacute;hnu znovu. Za m&#283; je to opravdu &uacute;&#382;asn&yacute; produkt :-)</span> <div class="bvseo-pubdate">Date published: 2017-09-19</div> <meta itemprop="datePublished" content="2017-09-19" /> </div> <div class="bvseo-review" itemprop="review" itemscope itemtype="http://schema.org/Review" data-reviewid="91112490"> <meta itemprop="itemReviewed" content="O&#269;n&iacute; st&iacute;ny Quatro" /> <span itemprop="reviewRating" itemscope itemtype="http://schema.org/Rating"> Rated <span itemprop="ratingValue">5</span> out of <span itemprop="bestRating">5</span> </span> by <span itemprop="author">Pzanet97</span> from <span itemprop="name">Kr&aacute;sn&aacute; barevnost a v&yacute;dr&#382;.</span> <span itemprop="description">M&aacute;m o&#269;n&iacute; st&iacute;ny Quatro v odst&iacute;nech Urban Skyline. Ve st&iacute;nech je n&aacute;dhern&yacute; b&iacute;l&yacute; t&#345;pytiv&yacute; st&iacute;n a syt&yacute; &#269;ern&yacute; matn&yacute; st&iacute;n.P&#345;echody mezi odst&iacute;ny vypadaj&iacute; kr&aacute;sn&#283; p&#345;irozen&#283; a aplik&aacute;torem se jich d&aacute; relativn&#283; dob&#345;e doc&iacute;lit.Na aplik&aacute;toru se mi lib&iacute; zvl&aacute;&scaron;t&#283; ten&#269;&iacute; &#269;&aacute;st houbi&#269;ky, kter&aacute; se skv&#283;le hod&iacute; na linky . Dle m&eacute;ho n&aacute;zoru se hod&iacute; jak na ve&#269;ern&iacute; l&iacute;&#269;en&iacute; tak i na norm&aacute;ln&iacute; no&scaron;en&iacute;.</span> <div class="bvseo-pubdate">Date published: 2017-07-26</div> <meta itemprop="datePublished" content="2017-07-26" /> </div> <div class="bvseo-review" itemprop="review" itemscope itemtype="http://schema.org/Review" data-reviewid="81453519"> <meta itemprop="itemReviewed" content="O&#269;n&iacute; st&iacute;ny Quatro" /> <span itemprop="reviewRating" itemscope itemtype="http://schema.org/Rating"> Rated <span itemprop="ratingValue">5</span> out of <span itemprop="bestRating">5</span> </span> by <span itemprop="author">Bree</span> from <span itemprop="name">Odpor&uacute;&#269;am.</span> <span itemprop="description">Vybrala som si verziu matn&yacute;ch tie&#328;ov Au Naturale. Som spokojn&aacute;, paleta odtie&#328;ov je dobre skombinovan&aacute;, tiene aj bez podkladovej b&aacute;zy vydr&#382;ia pomerne dlho (kupovala som ich v chladnom ro&#269;nom obdob&iacute;, letn&eacute; hor&uacute;&#269;avy e&scaron;te nem&aacute;m otestovnan&eacute;:)). Odpor&uacute;&#269;am, rada vysk&uacute;&scaron;am in&eacute; (matn&eacute;) paletky.</span> <div class="bvseo-pubdate">Date published: 2017-02-10</div> <meta itemprop="datePublished" content="2017-02-10" /> </div> <div class="bvseo-review" itemprop="review" itemscope itemtype="http://schema.org/Review" data-reviewid="80970012"> <meta itemprop="itemReviewed" content="O&#269;n&iacute; st&iacute;ny Quatro" /> <span itemprop="reviewRating" itemscope itemtype="http://schema.org/Rating"> Rated <span itemprop="ratingValue">4</span> out of <span itemprop="bestRating">5</span> </span> by <span itemprop="author">Lajdalinka</span> from <span itemprop="name">P&#345;&iacute;jemn&yacute; produkt, spl&#328;uj&iacute;c&iacute; uveden&eacute; vlastnosti..</span> <span itemprop="description">St&iacute;ny jsou &scaron;ikovn&yacute;m kosmetick&yacute;m dopl&#328;kem do kosmetick&eacute; ta&scaron;ti&#269;ky. Dob&#345;e se nan&aacute;&scaron;&iacute;. Kvalitu pova&#382;uji za odpov&iacute;daj&iacute;c&iacute; cen&#283;, tedy prum&#283;rnou. M&iacute;rn&#283; pr&aacute;&scaron;&iacute;. Jinak ok.</span> <div class="bvseo-pubdate">Date published: 2017-02-08</div> <meta itemprop="datePublished" content="2017-02-08" /> </div> <div class="bvseo-review" itemprop="review" itemscope itemtype="http://schema.org/Review" data-reviewid="80136777"> <meta itemprop="itemReviewed" content="O&#269;n&iacute; st&iacute;ny Quatro" /> <span itemprop="reviewRating" itemscope itemtype="http://schema.org/Rating"> Rated <span itemprop="ratingValue">5</span> out of <span itemprop="bestRating">5</span> </span> by <span itemprop="author">Eliska</span> from <span itemprop="name">Produkt doporu&#269;uji!</span> <span itemprop="description">Dob&#345;e se nan&aacute;&scaron;&iacute;, barva na o&#269;n&iacute;m v&iacute;&#269;ku vydr&#382;&iacute; velmi dlouho. Praktick&eacute; balen&iacute; se zrc&aacute;tkem. Hezky slad&#283;n&eacute; odst&iacute;ny.</span> <div class="bvseo-pubdate">Date published: 2017-01-27</div> <meta itemprop="datePublished" content="2017-01-27" /> </div> </div> <script type="text/javascript"> if (document.getElementById('bvseo-reviewsSection')) { document.getElementById('bvseo-reviewsSection').style.display = 'none'; } </script> <!--end-reviews--> <!--begin-pagination--> <ul id="bvseo-paginationSection"> <li class="bvseo-paginationItem"><a class="bvseo-paginationLink" href="https://www.avon.cz/vyrobek/54722/?bvrrp=4356-cs_cz/reviews/product/2/54722.htm">O&#269;n&iacute; st&iacute;ny Quatro Reviews - page 2</a></li> </ul> <!--end-pagination--> <ul id="BVSEO_meta" style="display:none!important"> <li data-bvseo="bvDateModified">y_2019, m_1, d_21, h_15</li> <li data-bvseo="ps">bvseo_bulk, prod_bvrr, vn_bulk_2.0.9</li> <li data-bvseo="cp">cp_1, bvpage1</li> <li data-bvseo="co">co_hasreviews, tv_0, tr_12</li> <li data-bvseo="cf">loc_cs_CZ, sid_54722, prod, sort_[SortEntry(order=SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING), SortEntry(order=FEATURED, direction=DESCENDING)]</li> <li data-bvseo="diagnostics">clientName_avon-cs_cz</li> </ul> <!--end-bvseo-reviews-->
{{ProductDetail.Product.Name}}
{{ProductCustomizationLabelModel.Representative.FullName}}
{{ProductCustomizationLabelModel.CurrentLabelText}}
{{ProductCustomizationLabelModel.CurrentContent}}
{{ProductDetail.Product.ListPriceFormatted}} Běžná cena
{{ProductDetail.Product.SalePriceFormatted}}
{{ProductDetail.Product.PricePerUnitInformation}}
{{ProductDetail.Product.UnitPriceText}}
Speciální nabídka Speciální nabídky
{{::selectedVariant.Name}}
Shade quantity selected needed to be more than 0
{{$select.selected.Name}}
Nejdříve vyberte odstín
{{::selectedVariant.Name}}
Version quantity selected needed to be more than 0
{{$select.selected.Name}}
Nejdříve vyberte variantu
zvolte množství
Přidat do košíku
zvolte množství
Přidat do košíku
upozorněte mě
Již brzy
Přidat do seznamu přání Výrobek byl přidán do Vašeho Seznamu přání
<!--begin-bvseo-reviews--> <!--begin-aggregate-rating--> <div id="bvseo-aggregateRatingSection" itemprop="aggregateRating" itemscope itemtype="http://schema.org/AggregateRating"> <span class="bvseo-itemReviewed" itemprop="itemReviewed">O&#269;n&iacute; st&iacute;ny Quatro</span> is rated <span class="bvseo-ratingValue" itemprop="ratingValue">4.8</span> out of <span class="bvseo-bestRating" itemprop="bestRating">5</span> by <span class="bvseo-reviewCount" itemprop="reviewCount">12</span>. </div> <!--end-aggregate-rating--> <!--begin-reviews--> <div id="bvseo-reviewsSection"> <div class="bvseo-review" itemprop="review" itemscope itemtype="http://schema.org/Review" data-reviewid="107396499"> <meta itemprop="itemReviewed" content="O&#269;n&iacute; st&iacute;ny Quatro" /> <span itemprop="reviewRating" itemscope itemtype="http://schema.org/Rating"> Rated <span itemprop="ratingValue">5</span> out of <span itemprop="bestRating">5</span> </span> by <span itemprop="author">Martina1234</span> from <span itemprop="name">Par&aacute;dn&iacute;</span> <span itemprop="description">St&iacute;ny jsou par&aacute;dn&iacute;. Kr&aacute;sn&eacute; kryc&iacute; barvy. Nerozmazavaji se. Kr&aacute;sn&eacute; d&#283;ti cel&yacute; den.</span> <div class="bvseo-pubdate">Date published: 2018-12-25</div> <meta itemprop="datePublished" content="2018-12-25" /> </div> <div class="bvseo-review" itemprop="review" itemscope itemtype="http://schema.org/Review" data-reviewid="99698906"> <meta itemprop="itemReviewed" content="O&#269;n&iacute; st&iacute;ny Quatro" /> <span itemprop="reviewRating" itemscope itemtype="http://schema.org/Rating"> Rated <span itemprop="ratingValue">5</span> out of <span itemprop="bestRating">5</span> </span> by <span itemprop="author">Bella007</span> from <span itemprop="name"></span> <span itemprop="description">Jsem s nimi spokojen&aacute;. Nedr&aacute;&#382;d&iacute; o&#269;i, dlouho vydr&#382;&iacute; (cca 7-8h) a dob&#345;e se nan&aacute;&scaron;&iacute;. Velikost aplik&aacute;tor&#367; je dosta&#269;uj&iacute;c&iacute; a tahy jsou bez &scaron;mouh (d&aacute; se s nimi dob&#345;e vyst&iacute;novat od nejtmav&scaron;&iacute; po sv&#283;tlej&scaron;&iacute;). Barevn&eacute; kombinace mi vyhovuj&iacute; a m&#367;&#382;u je dle libosti m&#283;nit.</span> <div class="bvseo-pubdate">Date published: 2018-01-27</div> <meta itemprop="datePublished" content="2018-01-27" /> </div> <div class="bvseo-review" itemprop="review" itemscope itemtype="http://schema.org/Review" data-reviewid="99481890"> <meta itemprop="itemReviewed" content="O&#269;n&iacute; st&iacute;ny Quatro" /> <span itemprop="reviewRating" itemscope itemtype="http://schema.org/Rating"> Rated <span itemprop="ratingValue">5</span> out of <span itemprop="bestRating">5</span> </span> by <span itemprop="author">Bella007</span> from <span itemprop="name"></span> <span itemprop="description">Se st&iacute;ny jsem spokojen&aacute;. Snadno se nan&aacute;&scaron;&iacute;, dlouho vydr&#382;&iacute; a nab&iacute;z&iacute; dostatek prostoru pro kreativitu - barvy lze r&#367;zn&#283; kombinovat. Oce&#328;uji zrc&aacute;tko a &scaron;ikovn&yacute; aplik&aacute;tor.</span> <div class="bvseo-pubdate">Date published: 2018-01-21</div> <meta itemprop="datePublished" content="2018-01-21" /> </div> <div class="bvseo-review" itemprop="review" itemscope itemtype="http://schema.org/Review" data-reviewid="93386295"> <meta itemprop="itemReviewed" content="O&#269;n&iacute; st&iacute;ny Quatro" /> <span itemprop="reviewRating" itemscope itemtype="http://schema.org/Rating"> Rated <span itemprop="ratingValue">5</span> out of <span itemprop="bestRating">5</span> </span> by <span itemprop="author">Polvebu</span> from <span itemprop="name">Spokojenost nav&#283;ky v&#283;k&#367;</span> <span itemprop="description">Tento produkt kupuji u&#382; p&aacute;r let. Je pravda, &#382;e mi p&#283;kn&#283; dlouho st&iacute;ny vydr&#382;&iacute;, ale v&#382;dy po nich s&aacute;hnu znovu. Za m&#283; je to opravdu &uacute;&#382;asn&yacute; produkt :-)</span> <div class="bvseo-pubdate">Date published: 2017-09-19</div> <meta itemprop="datePublished" content="2017-09-19" /> </div> <div class="bvseo-review" itemprop="review" itemscope itemtype="http://schema.org/Review" data-reviewid="91112490"> <meta itemprop="itemReviewed" content="O&#269;n&iacute; st&iacute;ny Quatro" /> <span itemprop="reviewRating" itemscope itemtype="http://schema.org/Rating"> Rated <span itemprop="ratingValue">5</span> out of <span itemprop="bestRating">5</span> </span> by <span itemprop="author">Pzanet97</span> from <span itemprop="name">Kr&aacute;sn&aacute; barevnost a v&yacute;dr&#382;.</span> <span itemprop="description">M&aacute;m o&#269;n&iacute; st&iacute;ny Quatro v odst&iacute;nech Urban Skyline. Ve st&iacute;nech je n&aacute;dhern&yacute; b&iacute;l&yacute; t&#345;pytiv&yacute; st&iacute;n a syt&yacute; &#269;ern&yacute; matn&yacute; st&iacute;n.P&#345;echody mezi odst&iacute;ny vypadaj&iacute; kr&aacute;sn&#283; p&#345;irozen&#283; a aplik&aacute;torem se jich d&aacute; relativn&#283; dob&#345;e doc&iacute;lit.Na aplik&aacute;toru se mi lib&iacute; zvl&aacute;&scaron;t&#283; ten&#269;&iacute; &#269;&aacute;st houbi&#269;ky, kter&aacute; se skv&#283;le hod&iacute; na linky . Dle m&eacute;ho n&aacute;zoru se hod&iacute; jak na ve&#269;ern&iacute; l&iacute;&#269;en&iacute; tak i na norm&aacute;ln&iacute; no&scaron;en&iacute;.</span> <div class="bvseo-pubdate">Date published: 2017-07-26</div> <meta itemprop="datePublished" content="2017-07-26" /> </div> <div class="bvseo-review" itemprop="review" itemscope itemtype="http://schema.org/Review" data-reviewid="81453519"> <meta itemprop="itemReviewed" content="O&#269;n&iacute; st&iacute;ny Quatro" /> <span itemprop="reviewRating" itemscope itemtype="http://schema.org/Rating"> Rated <span itemprop="ratingValue">5</span> out of <span itemprop="bestRating">5</span> </span> by <span itemprop="author">Bree</span> from <span itemprop="name">Odpor&uacute;&#269;am.</span> <span itemprop="description">Vybrala som si verziu matn&yacute;ch tie&#328;ov Au Naturale. Som spokojn&aacute;, paleta odtie&#328;ov je dobre skombinovan&aacute;, tiene aj bez podkladovej b&aacute;zy vydr&#382;ia pomerne dlho (kupovala som ich v chladnom ro&#269;nom obdob&iacute;, letn&eacute; hor&uacute;&#269;avy e&scaron;te nem&aacute;m otestovnan&eacute;:)). Odpor&uacute;&#269;am, rada vysk&uacute;&scaron;am in&eacute; (matn&eacute;) paletky.</span> <div class="bvseo-pubdate">Date published: 2017-02-10</div> <meta itemprop="datePublished" content="2017-02-10" /> </div> <div class="bvseo-review" itemprop="review" itemscope itemtype="http://schema.org/Review" data-reviewid="80970012"> <meta itemprop="itemReviewed" content="O&#269;n&iacute; st&iacute;ny Quatro" /> <span itemprop="reviewRating" itemscope itemtype="http://schema.org/Rating"> Rated <span itemprop="ratingValue">4</span> out of <span itemprop="bestRating">5</span> </span> by <span itemprop="author">Lajdalinka</span> from <span itemprop="name">P&#345;&iacute;jemn&yacute; produkt, spl&#328;uj&iacute;c&iacute; uveden&eacute; vlastnosti..</span> <span itemprop="description">St&iacute;ny jsou &scaron;ikovn&yacute;m kosmetick&yacute;m dopl&#328;kem do kosmetick&eacute; ta&scaron;ti&#269;ky. Dob&#345;e se nan&aacute;&scaron;&iacute;. Kvalitu pova&#382;uji za odpov&iacute;daj&iacute;c&iacute; cen&#283;, tedy prum&#283;rnou. M&iacute;rn&#283; pr&aacute;&scaron;&iacute;. Jinak ok.</span> <div class="bvseo-pubdate">Date published: 2017-02-08</div> <meta itemprop="datePublished" content="2017-02-08" /> </div> <div class="bvseo-review" itemprop="review" itemscope itemtype="http://schema.org/Review" data-reviewid="80136777"> <meta itemprop="itemReviewed" content="O&#269;n&iacute; st&iacute;ny Quatro" /> <span itemprop="reviewRating" itemscope itemtype="http://schema.org/Rating"> Rated <span itemprop="ratingValue">5</span> out of <span itemprop="bestRating">5</span> </span> by <span itemprop="author">Eliska</span> from <span itemprop="name">Produkt doporu&#269;uji!</span> <span itemprop="description">Dob&#345;e se nan&aacute;&scaron;&iacute;, barva na o&#269;n&iacute;m v&iacute;&#269;ku vydr&#382;&iacute; velmi dlouho. Praktick&eacute; balen&iacute; se zrc&aacute;tkem. Hezky slad&#283;n&eacute; odst&iacute;ny.</span> <div class="bvseo-pubdate">Date published: 2017-01-27</div> <meta itemprop="datePublished" content="2017-01-27" /> </div> </div> <script type="text/javascript"> if (document.getElementById('bvseo-reviewsSection')) { document.getElementById('bvseo-reviewsSection').style.display = 'none'; } </script> <!--end-reviews--> <!--begin-pagination--> <ul id="bvseo-paginationSection"> <li class="bvseo-paginationItem"><a class="bvseo-paginationLink" href="https://www.avon.cz/vyrobek/54722/?bvrrp=4356-cs_cz/reviews/product/2/54722.htm">O&#269;n&iacute; st&iacute;ny Quatro Reviews - page 2</a></li> </ul> <!--end-pagination--> <ul id="BVSEO_meta" style="display:none!important"> <li data-bvseo="bvDateModified">y_2019, m_1, d_21, h_15</li> <li data-bvseo="ps">bvseo_bulk, prod_bvrr, vn_bulk_2.0.9</li> <li data-bvseo="cp">cp_1, bvpage1</li> <li data-bvseo="co">co_hasreviews, tv_0, tr_12</li> <li data-bvseo="cf">loc_cs_CZ, sid_54722, prod, sort_[SortEntry(order=SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING), SortEntry(order=FEATURED, direction=DESCENDING)]</li> <li data-bvseo="diagnostics">clientName_avon-cs_cz</li> </ul> <!--end-bvseo-reviews-->
{{UI.LoadingMessage}}

{{ProductDetail.Product.Name}}

{{::ProductDetail.Product.BadgeText}}
{{ProductDetail.Product.Name}}
{{::ProductDetail.Product.MarketingLabel1}}
{{ProductDetail.Product.Name}}
[View|Representative_Attach_Not_Available]