Cookie: Naše stránka využívá soubory cookie. Přečtěte si další informace o našich zásadách práce se soubory cookie. souhlasím
Zavřít
You have changed campaigns but your basket has not changed.
You have changed campaigns hence your basket has updated accordingly.

AVON Cosmetics, spol. s. r. o.:

závazek k produkci palmového oleje


I. Vize a předmluva


Ve společnosti Avon věříme, že podnikání by mělo „přispívat k rozvoji blahobytu ve společnosti a v prostředí, ve kterém se podnikání realizuje“, jak stojí v našem zakládacím ustanovení z roku 1886. Zároveň by podnikání mělo plnit vedoucí úlohu ve vytváření pozitivních dopadů na životní prostředí a společenská témata.


Avon se proto snaží minimalizovat dopad podnikání společnosti Avon na životní prostředí, přičemž zohledňuje spotřebu energie, vody, recyklaci odpadu, emisi skleníkových plynů, spotřebu papíru atd. V neposlední řadě je Avon hlavním aktérem v boji proti domácímu násilí a rakovině prsu.
Omezení používání palmového oleje při výrobě kosmetických výrobků představuje pro Avon příležitost k další změně. Spotřeba palmového oleje je vystavena kritice kvůli ničení deštných pralesů a rašelinišť v jihovýchodní Asii, které vede k narušení přirozeného prostředí některých organismů a k produkci oxidu uhličitého. Ačkoliv přes 80 % ze získaného palmového oleje se využívá v potravinářském průmyslu, může být palmový olej také jednou ze složek kosmetických výrobků. Avon nevyužívá palmový olej ve vysoké míře, ale přesto se zavázal k pravidlům týkajícím se získávání palmového oleje v rámci programu GreenPalm. Z každé tuny palmového oleje získaného pro výrobky Avon věnuje společnost dobrovolnou částku výrobcům palmového oleje, kteří spolupracují s organizací Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) a řídí se směrnicemi o odpovědnosti za životní prostředí. Celý proces tak napomáhá k udržení biodiverzity a přirozeného prostředí organismů.


GreenPalm je certifikovaný obchodní program, jenž se zaobírá ekologickými a společenskými dopady kácení deštných pralesů v důsledku získávání palmového oleje. S podporou mezinárodní organizace Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) se GreenPalm snaží motivovat lidi, aby svým chováním podporovali trvale udržitelný rozvoj, za což je následně oceňuje. Společnost Avon se připojila k RSPO, aby podpořila rozvoj a ověřování globálních standardů při získávání palmového oleje.


V souladu se šířením povědomí o pozitivních dopadech na životní prostředí a společnost vytvořil Avon tento písemný závazek k produkci palmového oleje.

 

II. Závazek k produkci palmového oleje


Avon se v tomto prohlášení zavazuje, že:

  • bude podporovat trvale udržitelnou strategii získávání palmového oleje v souladu s programem GreenPalm, což v praxi znamená, že z každé tuny palmového oleje získaného pro výrobky Avon věnuje společnost dobrovolnou částku výrobcům palmového oleje, kteří spolupracují s organizací RSPO. Avon zákazníci si tak mohou být jisti, že koupí výrobků podporují odpovědný přístup k životnímu prostředí.
  • Avon podporuje moratorium, které bylo uvaleno s cílem zabránit přeměně deštných pralesů a rašelinišť na plantáže.


Pro více informací navštivte stránku: http://www.avoncompany.com/corporatecitizenship/

{{UI.LoadingMessage}}
[View|Representative_Attach_Not_Available]